Les Portes
de Collserola

SARGIT I

Autors: Office of Architecture in Barcelona SLP + Flores &Prats Arquitectes

Col·laboradors: Robert Mas, Maria Güell, Maria Jover, Juan Calvo, José Lascurain, Josep Gasó

SargitSargit

© 2020 Ajuntament de Barcelona