Les Portes
de Collserola

PORTA 14: TORRE BARÓ

SANTA COLOMA (CARRETERA DE RIBAS) - VALLBONA - PARC FONT MAGUÉS - TORRE DEL BARÓ

porta14 porta14 porta14

L’àmbit de la porta inclou el Pac lineal de  Font Magués, que constitueix l’eix verd del barri de Torrebaró, i s’estén per la zona baixa del mateix, en la zona del Parc Apol·lo. La delimitació de la porta inclou un passadís que invita a establir nexes per sobre de la llera del riu Besos, fins al terme municipal de Santa Coloma.

A continuació es mostren les propostes per a la porta 14:

META[BOLIC]PARK

Daniel Ibañez Moreno + Rodrigo Rubio Cuadrado

GREEN ZONE

Oliveras Boix Arquitectes SLP

© 2020 Ajuntament de Barcelona