Les Portes
de Collserola

GREEN ZONE

Autors: Oliveras Boix Arquitectes SLP: Núria Oliveras Boix, Jordi Oliveras Boix, Catalina Mestre Rayó

Col·laboradors: Tòfol Arbona, Eduard Cuadrado, Elena Mostazo

Green ZoneGreen Zone

© 2020 Ajuntament de Barcelona