Les Portes
de Collserola

2 POLS + 1 BIODUCTE

Autors: Estudi Massip-Bosch Arquitectes: Enric Masip-Bosch, Angelica Floriddia, Elisabet Cases, Juliana Bracchi, Imma Rodríguez, Eloi Hortoneda, Aleix Antillach, Cornelia Memm, Jon Ajanguiz

Col·laboradors: Julio Martínez Calzón, Roser Vives de Delàs, Sergi Nogués i Mont, Jordi Julià i Sort, Xavier Aumedes i Farré, Alejandro Pascual Peaguda, Joan Subirats Humet, Magdalena Anglès Marín, Cristòfol Jordà i Sanuy

2 Pols + 1 Bioducte2 Pols + 1 Bioducte

© 2020 Ajuntament de Barcelona