Les Portes
de Collserola

LES PLANES IN-PARK UNA PORTA, VÀRIES CLAUS

Autors: Manuel Gausa, Alessandra Faticanti

Col·laboradors: Andreu Esquius i Rafat, Yves Chapon, Pere Torres Grau, Màrius Navazo, Ignasi Cubiña Reyes

Les Planes In ParkLes Planes In Park

© 2020 Ajuntament de Barcelona