Les Portes
de Collserola

MM CC

Autors: Josep Llinàs Carmona

MM CCMM CC

© 2020 Ajuntament de Barcelona