Les Portes
de Collserola

FIL I AGULLA

Autors: Estudio Carme Pinós SLP: Carme Pinós Desplat

Col·laboradors: Juan Antonio Andreu, Samuel Arriola, Roberto Carlos García, Holger Hennefart, Elsa Martí, Clarissa Rosenow, Daniel Cano, Xavier Camino Vallhonrat, Francesc Balanzó, Núria Aguasca

Fil i agullaFil i agulla

© 2020 Ajuntament de Barcelona