Les Portes
de Collserola

TRAMANT

Autors: Ioanna Spanou

Col·laboradors: Margherita Neri, Anna Zahonero i Xifré, Manuel Reventós i Rovira, Carles Barriocanal Lozano, Anna Sánchez, Rafael Audivert Arau, Joaquim Cano

TramantTramant

© 2020 Ajuntament de Barcelona