Les Portes
de Collserola

L’exposició

L’exposició central de les propostes del Concurs d’idees de les Portes de Collserola es va ubicar a la Sala d’Exposicions de BIMSA (C. Bolívia, 105).

En aquesta exposició s’han pogut consultar els panells i els vídeos explicatius de totes propostes presentades i s’ha pogut respondre a un qüestionari de valoració per a cadascuna de les Portes.

L’exposició va restar oberta des del 17 de maig al 29 de juny, en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19.

Sala d'Exposicions de BIMSA

© 2020 Ajuntament de Barcelona