Les Portes
de Collserola

Preguntes freqüents

Què són els concursos de les Portes de Collserola?

Els concursos de les Portes de Collserola són concursos d’idees en els que participen equips integrats per professionals de diverses disciplines amb l’objectiu de repensar la relació entre la ciutat i el Parc Natural de Collserola, així com d’introduir la natura d’aquest parc a Barcelona a través dels espais de transició entre natura i ciutat.

Com puc implicar-me en els concursos?

Des del seu inici, el desenvolupament del concurs s’ha vinculat a un ampli procés d’implicació ciutadana. Des del 17 de maig i fins al 29 de juny (s’ha ampliat el termini inicial, que finalitzava el 7 de juny), els ciutadans i ciutadanes de Barcelona podran valorar les propostes presentades pels equips tècnics. Trobareu la descripció d’aquest procés en l’apartat Implicació ciutadana d’aquest lloc web.

És vinculant la valoració de les idees que facin els ciutadans?

Les valoracions ciutadanes es faran arribar al Jurat del concurs, que les tindrà en compte a l’hora de prendre la seva decisió.  La valoració no serà vinculant però sí que constituirà part fonamental del sentit de les seves decisions.

Qui forma el jurat del Concurs de les Portes de Collserola?

Està format per representants de les Institucions ( Generalitat, Ajuntaments, Districtes, Empreses i agencies municipals)  i Col·legis ( Arquitectes, Ambientòlegs) amb interès i incidència en l’objecte del concurs.

Com és coneixeran els resultats dels concursos?

Els resultats dels concursos es publicaran en aquest web.

Quan i com es faran realitat les idees guanyadores?

Els concursos de les Portes de Collserola són concursos d’idees, no de projectes. Per tant, un cop resolts els concursos, s’abordarà la següent fase del projecte de Portes de Collserola, que consisteix en plantejar com es materialitzen les idees guanyadores així com de redactar els projectes per poder fer-les realitat. Serà en aquesta fase que es definiran calendaris i projectes concrets a executar al territori.

Hi haurà implicació ciutadana en les properes fases?

Sí. El desenvolupament de les idees guanyadores dels concursos es farà de la mà dels veïns i veïnes dels barris propers als àmbits d’actuació.

© 2020 Ajuntament de Barcelona