Les Portes
de Collserola

Algunes consideracions generals sobre la tasca de la Comissió Tècnica i el Jurat de les Portes de Collserola

Els tècnics d’Hàbitat Urbà, la Comissió Tècnica i el Jurat del concurs de Portes de Collserola s’han reunit un o dos cops per setmana en llargues sessions de treball durant els mesos de maig, juny i juliol per tal de conèixer, analitzar, discutir i avaluar les 112 propostes que han presentat projectes a la segona volta del concurs. La diversitat de perfils que han integrat la Comissió Tècnica i el Jurat ha permès posar en valor la diversitat d’aproximacions amb què els equips han abordat el concurs de les Portes. Tot i que hi ha hagut un gran consens a les sessions deliberatives, la quantitat de propostes guanyadores o mencionades reflecteix que no hi ha hagut un pensament únic i que s’han valorat aproximacions molt diverses, atenent a l’especificitat de cada àmbit.

S’han premiat o mencionat les propostes que preserven la integritat del Parc Natural. S’han valorat aquelles que han recollit les conclusions dels tallers d’implicació ciutadana i que per tant aspiren a resoldre disfuncions o mancances reals del territoris. S’han premiat algunes solucions que plantegen nous mètodes d’implicació ciutadana que contribueixin a definir els programes i gestionar al llarg del temps els projectes de cada porta. S’ha tingut en compte la viabilitat de les propostes, i la seva facilitat d’implantació. Han destacat també algunes propostes innovadores que promouen la rehabilitació energètica a escala de barri o fins i tot de ciutat.

A la vista de la diversitat de solucions aportades, el Jurat i la Comissió Tècnica han valorat respostes diferenciades (per la seva estratègia, per la seva escala, pel seu pla d’implantació o per la seva formalització) en funció de l’especificitat de cada porta i dels temes i interessos apuntats pels equips interdiciplinars.

S’han premiat o mencionat des de propostes molt acotades per a llocs concrets fins a estratègies més generals que han sabut materialitzar-se amb una proposta específica sobre l’àmbit de la porta. Algunes propostes són fetes a mida per a l’àmbit de la porta, mentre que d’altres són extrapolables a àmbits diversos de la ciutat. També s’han destacat les propostes que aborden la qüestió de la connectivitat transversal entre portes i aquelles que tenen capacitat d’entendre Collserola i el plantejament del concurs amb visió metropolitana i enfocament global.

S’han valorat les propostes que actuen en entorn urbà, fora de l’àmbit del parc, i aquelles que fomenten la continuïtat del verd a banda i banda de les Rondes. S’han seleccionat les propostes que afavoreixen les relacions entre els barris de muntanya i amb els espais lliures dels seus entorns així com les que proposen reduir l’impacte dels vials projectats en l’àmbit del parc. Moltes estudien mecanismes per augmentar l’accessibilitat al Parc en transport públic i algunes, en casos singulars, proposen grans infraestructures verdes a mode de corredor per superar la ferida de les Rondes.

Finalment, cal fer esment a la qualitat i utilitat de les propostes presentades. Les més completes parteixen d’una anàlisi que demostra un profund coneixement sobre el territori, (des d’una mirada que aborda les qüestions ambientals, socials i materials); d’aquesta primera part analítica es desprèn un argument propositiu per intervenir amb el màxim encert. El proper pas serà formalitzar els encàrrecs als equips autors de les propostes guanyadores, que estaran relacionats amb alguna de les qüestions que el Jurat ha considerat rellevant de cadascuna de les propostes.

Llegir els panells i repassar els vídeos de les 112 propostes és un exercici excel•lent per descobrir cada racó de les Portes de Collserola.

En definitiva, les propostes constitueixen un coneixement condensat que passarà a formar part de l’estratègia que es comença a perfilar per renaturalitzar el vessant barceloní de la Serralada de Collserola.

Consulteu les propostes guanyadores seleccionant cadascuna de les portes

Consulteu els integrants de cadascun dels equips guanyadors

Consulteu els integrants del cadascun dels equips amb menció

Consulteu l’informe de resultats del procés d’implicació ciutadana

© 2020 Ajuntament de Barcelona