Barcelona Cultura

 

 

EDUCACIÓ

 

EL JURAT, COMPOST PER GEMMA CARBÓ (PRESIDENTA), NÚRIA SEMPERE, EDUARD VALLORY, ENRIC PRATS I LLUÍS VALLVÉ ACORDA ATORGAR, PER UNANIMITAT, EL PREMI CIUTAT DE BARCELONA DE “EDUCACIÓ”

 
al projecte educatiu Cabal Musical del Taller de Músics,

 

pel seu caràcter integrador implicant joves de l’entorn de l’eix Besòs. Cabal Musical empodera nois i noies des de la descoberta de les seves capacitats creatives a partir de la pràctica musical, i els acompanya en la construcció d’un projecte vocacional personal i col•lectiu.

 

El Jurat també acorda fer una menció especial a la iniciativa col•lectiva Obrint fronteres, de la Xarxa educativa en suport de les persones refugiades, per la forta implicació en una crisi de profunda transcendència humana i l’acció en xarxa que aplega un ampli ventall d’agents de la comunitat educativa.