Barcelona Cultura
Skip to main content

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER JOSEP M. MONTANER (PRESIDENT), ROSA RULL, JOSEP BOHIGAS, JÚLIA SCHULTZ-DORNBURG I MANUEL RUIZ SÁNCHEZ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’ARQUITECTURA I URBANISME AL

Campus de Comunicació, de la UPF,

un procés urbà que va arrencar amb el Pla de Can Framis, de Beth Galí, i que ha estat realitzat pels equips de Carlos Ferrater, Xavier Martí i Patrick Genard i de Josep Benedito, Ramon Valls i Antoni Vilanova, per la bona articulació de diversos edificis i usos, construint la complexitat urbana amb un treball coral que suma positivament diverses actuacions: edificis de nova planta i rehabilitació del patrimoni de Ca l’Aranyó, usos públics i privats que es complementen entre ells.

El jurat fa una menció especial a les administracions, l’associació i comunitat de veïns, els arquitectes i totes les persones implicades en la intervenció de la Casa Bloc, de la qual s’ha eliminat l’edifici afegit i se n’han restituït els valors. Una acció que no sembla d’arquitectura, però que esdevé altament arquitectònica, atès que es rehabilita un emblema històric de l’habitatge social, prototipus del Pla Macià, tot mantenint-ne l’ús residencial.