Barcelona Cultura
Skip to main content

ARTS ESCÈNIQUES :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER JOAN-ANTON BENACH (PRESIDENT), BEGOÑA BARRENA, HERMANN BONNÍN, JUAN CARLOS OLIVARES I SALVADOR SUNYER, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’ARTS ESCÈNIQUES A

Vicky Peña,

per les seves interpretacions en els muntatges de Homebody / Kabul i Après moi, le déluge.

El Jurat atorga una menció especial a Lluís Solà, pel seu muntatge Vent d’aram, de Joan Vinyoli, i per la seva llarga dedicació a la investigació poètica i el seu compromís amb el teatre català.