Barcelona Cultura
Skip to main content

AUDIOVISUALS :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER LLUÍS BONET MOJICA (PRESIDENT), AGUSTÍ VILLARONGA, ANDRÉS HISPANO, EDUARDO DE VICENTE I ROSA VERGÉS, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’AUDIOVISUALS A

Roser Aguilar,

per la seva opera prima, Lo mejor de mí, que mostra la capacitat de transmetre emocions amb senzillesa i efectivitat.