Barcelona Cultura
Skip to main content

DANSA :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER CARMEN DEL VAL (PRESIDENTA), ROSLI AYUSO, BÀRBARA RAUBERT I JOAQUIM NOGUERO, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE DANSA A

Germana Civera,

per la intel·ligència i la sensibilitat amb què ha abordat una peça coral sobre el pas del temps, sobre el que el temps pren i el que dóna, aplicat a la memòria de la dansa i, en particular, al record viscut pels seus protagonistes a Barcelona i a Catalunya.