Barcelona Cultura
Skip to main content

EDUCACIÓ :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER CARME SALA (PRESIDENTA), ASSUMPTA SOLER, ÀLEX PÉREZ, TERESA SERRA I MARGARIDA PRATS, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’EDUCACIÓ A

Luisa Casas Rojas,

professora de l’IES Pablo Ruiz Picasso, situat al barri de Torre Baró, pel projecte teatral que es concreta l’any 2008 en l’obra Ni Romeo ni Julieta, amb el suport de l’equip docent i la participació d’alumnes i exalumnes.

El jurat valora la inclusió de la diversitat d’edats i procedències d’alumnes nouvinguts i autòctons, dins d’un marc d’entusiasme, exigència i rigor, perquè considera que ha afavorit la integració i l’enriquiment personal en el camp artístic, social i acadèmic.