Barcelona Cultura
Skip to main content

LITERATURA EN LLENGUA CASTELLANA :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER DOMINGO RÓDENAS (PRESIDENT), LLUÍS IZQUIERDO, JUAN ANTONIO MASOLIVER RÓDENAS, XAVIER AYÉN I CARME RIERA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA EN LLENGUA CASTELLANA A

Cristina Fernández Cubas,

per Todos los cuentos, de Tusquets Editores, que la confirmen com una gran autora de la narració breu. Renovadora i fidel a la tradició del gènere fantàstic, en la seva obra el terror, la por, la fantasmagoria i les trampes de la imaginació es concilien amb una notable capacitat de comunicació, una llengua rica i ajustada i una velada nostàlgia de l’Arenys de Mar de la seva infantesa. El jurat considera que el conjunt d’aquests relats ofereix una unitat de sentit pròpia dels grans narradors.

El jurat acorda per majoria atorgar una menció especial a Naturaleza infiel, de Cristina Grande, editada per RBA, que, tot distanciant-se del realisme més convencional, narra, amb una prosa transparent i delicada, les difícils relacions en el si d’una família atrapada entre la incomunicació i la infelicitat.