Barcelona Cultura
Skip to main content

MITJANS DE COMUNICACIÓ EN TELEVISIÓ :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER MONTSERRAT ABBAD I SORT (PRESIDENTA), ÀNGEL CASAS, MÒNICA TERRIBAS, ALBERT RUBIO I JOSEP MARIA GIRONA, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE MITJANS DE COMUNICACIÓ EN TELEVISIÓ A

30 minuts de TV3,

com a exponent del treball col·lectiu del reporterisme en televisió, el qual ha consolidat un gènere de referència internacional, en col·laboració amb tot un conjunt de professionals independents.

El jurat vol fer un reconeixement molt especial a Barcelona Televisió, Televisió Espanyola i Televisió de Catalunya, per la seva implicació continuada en aquest gènere.