Barcelona Cultura
Skip to main content

PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER JOSEP RAMONEDA (PRESIDENT), DANIEL GIRALT-MIRACLE, MARTA GILI, BORJA SITJÀ I BETH GALÍ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA A

Estudi Miralles-Tagliabue,

pel projecte del Pavelló d’Espanya a l’Expo de Xangai, atesa la importància dels nous plantejaments i les invencions arquitectòniques que aporta.