Millora del sistema informàtic del Bicing : Servei de Premsa

Millora del sistema informàtic del Bicing

05/08/2011

Durant el cap de setmana de divendres 19 i fins a primera hora del matí de dilluns 22, el Bicing no estarà operatiu al procedir-se a l´actualització del sistema informàtic i a la renovació del Centre de Processament de Dades (CPD). Aquest canvi de software aportarà dues grans millores: més estabilitat en la comunicació entre els servidors i les estacions i una millor gestió dels grans volums d´informació i dades que es generen cada dia.

La renovació del CPD possibilita una comunicació més estable i segura entre els servidors i les estacions.

D´altra banda, la nova versió serà capaç d´oferir un millor servei a l´abonat al carrer ja que li permet gestionar un molt més elevat nombre de dades amb fiabilitat: actualment hi ha 118.000 abonats; es fan una mitja de 50.000 usos en dia feiner i en resulten més d´1.300.000 viatges mensuals, a més de les consultes al web del mapa d´estacions, les altes i baixes, renovacions, cobraments…. Aquests elevadíssims moviments de dades podran ser tractats de forma més eficient.

El procés de renovació informàtic s´iniciarà a les 23:59 hores del dijous. Durant l´aturada, la pantalla de les estacions es mantindrà en vermell. És previst que el servei es reprengui amb normalitat a les 05:00 del matí de dilluns, dia 22.

Durant el procés d´actualització no es podrà accedir al servei. Tan bon punt hagi acabat aquesta operació, les pantalles passaran a color blau i el servei quedarà restablert. A partir d´avui, dia 5, es trametran diferents comunicacions pels abonats (correu electrònic, telèfons d´informació, web, i xarxes socials), informant-los d´aquest procés de canvi i, a partir del dia 8 d´agost, es col·locaran enganxines informatives a les estacions.
El web del Bicing seguirà operatiu només per a informació estàtica: mapa, estacions, carrils bici….Durant aquest període de temps no es podran fer altes, baixes, actualitzar informació, ni fer consultes a l´apartat de l´abonat.

Una vegada es reprengui el sistema, s´informarà també a través del web i de les xarxes socials.Compartiu aquest contingut