Reobre el Punt Verd de Barri de Gal·la Placídia : Servei de Premsa

Reobre el Punt Verd de Barri de Gal·la Placídia

11/08/2011

A partir del 12 d´agost reobren les instal·lacions del Punt Verd de Barri de Gal·la Placídia, ubicat al districte de Gràcia, i orientat a la recollida de residus reutilitzables, reciclables o especials.

Durant els darrers mesos, aquest equipament es va tancar per les obres d´eixamplament de les andanes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i obre ara de nou al costat de Travessera de Gràcia. Durant les obres, el servei s´ha prestat en un Punt Verd Mòbil amb l´horari habitual d´obertura, de dilluns a dissabte de les 8:30 a les 14:00h i de les 16:00 a les 19:30h. Aquest punt està tancat els diumenges i festius.

Amb aquesta reobertura, Barcelona compta amb una xarxa de 22 punts verds de barri, 7 punts verds de zona, 8 punts verds mòbils amb 96 parades setmanals i 2 punts verds mòbils escolars.

Específicament, els punts verds de barri són instal·lacions fixes, amb personal d´atenció al públic, situats en els dels barris de la ciutat i amb horaris d´obertura matí i tarda per facilitar-ne el seu ús entre els usuaris. Compleixen totes les funcions de les instal·lacions ambientals dels punts verds de zona, però d´una manera més propera als ciutadans. El servei és gratuït.

L´horari de tots els punts verds de barri és de dilluns a dissabte de 8.:30 h a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h. Tanquen els diumenges i festius.

Es multiplica per 15 la xifra d´usuaris dels punts verds des del 2000

Durant el 2010 els punts verds han estat utilitzats per 554.186 usuaris. La major part ha utilitzat els punts verds de proximitat (un 82% ha utilitzat els de barri i els mòbils). El volum de residus recollits durant el 2010 és de 20.127 tn de residus.

2010 Usuaris
De barri 289.054
Mòbils 170.524
De zona 94.608
TOTAL 554.186

L´evolució amb els anys ha estat la següent:

Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Usuaris 36.885 59.500 82.495 139.619 180.167 210.054 238.208 354.415 452.735 478.322 554.186

A la xarxa de punts verds de la ciutat ? mòbils, de barri, de zona o escolar – els ciutadans poden dipositar amb comoditat una gran varietat de residus, materials i objectes que ja no utilitzen per al seu corresponent reciclatge, d´una manera fàcil i gratuïta.

Tots els objectes que es dipositen a la xarxa de punts verds són degudament separats segons tipus de material i destinació per al reciclatge. Hi podem portar residus reutilitzables (com ara ampolles de cava, roba i calçat o cartutxos de tòner), residus reciclables (ferralla domèstica, electrònica, aparells de televisió, olis de cuina, entre d´altres), o residus especials (aerosols i espais, bateries de cotxes, piles, fluorescents, etc…).

A partir d´aquestes instal·lacions municipals al nostre abast, permetrem donar nova vida als objectes en desús de la nostra llar, convertint els residus en matèria primera, amb el consegüent estalvi ambiental.

Què hi podem dipositar als punts verds de barri la ciutat?

RESIDUS REUTILITZABLES
? Ampolles de cava. Es netegen i es reutilitzen. Així s´aconsegueix un gran estalvi energètic i de matèries primeres..
? Cartutxos de tinta i tòners. Si estan en bon estat s´omplen per torna-los a fer servir, sinò es reciclen.
? Roba. El Programa Roba Amiga, on participen empreses d´inserció, recupera calçat usat.
? Calçat. El Programa Roba Amiga, on participen empreses d´inserció, recupera calçat usat

RESIDUS RECICLABLES
? TV i monitors. Se´n recuperen i reciclen els elements: metalls, plàstics i vidre. La pols fosforescent s´aspira i es tracta separadament.
? Altres aparells elèctrics i electrònics. S´hi inclou qualsevol aparell amb piles o amb un endoll: telèfons, calculadores, electrodomèstics i, fins i tot, joguines elèctriques. Se´n recuperen els elements: plàstics i metalls.)
? Cables elèctrics. Es separa el plàstic del metall per al seu reciclatge.
? Ferralla domèstica. Se´n recuperen els diferents materials metàl·lics, que es fonen per a fer objectes nous.
? Metalls diversos. Se´n recuperen els diferents materials metàl3lics, que es fonen per a fer objectes nous.
? Olis de cuina. Es recicla per fer biodièsel.
? Porexpan net. Es recicla 100% per tornar a fer porexpan.
? CD/DVS. Els CD estan formats per un plàstic anomenat policarbonat, que es recupera per fer altres productes de plàstic, després de netejar la tinta de les caràtules.
? Pneumàtics petits. Es reutilitza com a component de capes asfàltiques, paviments de goma o se´n genera energia mitjançant un procés de valorització.
? Altres residus. Segons les seves característiques i composició es porten a dipòsits controlats o a plantes de reciclatge.

RESIDUS ESPECIALS
? Aerosols i esprais. Si no estan buits, es recupera el propel·lent que contenen (principi actiu de l´aerosol) i es tracta adequadament.
? Bateries de cotxe. Es neutralitza l´àcid que contenen i es separen el plàstic i els metalls pesants, com el plom, per a reciclar-los.
? Cosmètics. Els envasos es separen en les fraccions reciclables: cartró, alumini, vidre i plàstic. El contingut es tracta segons les seves característiques.
? Piles. Contenen substàncies altament contaminants, com el mercuri. Se´n separen els diferents components: plàstics, paper i, en especial, metalls i mercuri. Una sola pila botó que contingui mercuri contamina 600.000 l. d´aigua.
? Olis motor. Es regeneren per a reutilitzar-los com a oli base en la fabricació de lubricants.
? Pintures,coles i vernissos. Se´n recicla l´envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques.
? Dissolvents. S´hi inclouen productes com la cetona, l´alcohol o l´aiguarràs. Se´n recicla l´envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques.
? Àcids. S´hi inclouen productes com el salfumant, l´àcid de bateries, el fixador fotogràfic, etc. Se´n recicla l´envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques.
? Bases. S´hi inclouen productes com lleixiu, desembossadors d´aigüeres, amoníac, etc. Se´n recicla l´envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques.
? Radiografies. Contenen sals de plata i d´altres substàncies contaminants. Es separen per la seva recuperació.
? Envasos bruts de plàstic. Es netegen i es reciclen els diferents materials de manera específica, en funció del producte que hagin contingut.
? Envasos bruts de vidre. Es netegen i es reciclen els diferents materials de manera específica, en funció del producte que hagin contingut.
? Fluorescents i bombetes. Es separen i es reciclen la part metàl·lica i el vidre. En el cas dels fluorescents i de les bombetes de baix consum també es recupera la pols de mercuri.
? Reactius. S´hi inclouen productes molt tòxics com el benzè, residus mercurials, reactius de laboratori no especificats o no etiquetats. Se´n recicla l´envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques.
? Productes comburents. Se´n recicla l´envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques
? Filtres vehicles. Se´n separen les diferents fraccions: acer, plàstic, paper, etc… per al seu reciclatge.
? Fitosanitari. herbicida, pesticida. Se´n recicla l´envàs.El contingut es tracte segons les seves característiques.Compartiu aquest contingut