Gràcia aposta per un turisme familiar, diürn, sostenible i respectuós amb la seva identitat : Servei de Premsa

Gràcia aposta per un turisme familiar, diürn, sostenible i respectuós amb la seva identitat

07/05/2014

Gràcia ha elaborat un Pla de Turisme propi que potencia el districte com a un espai familiar, diürn, que busca un turisme sostenible i respectuós amb la seva identitat i la seva peculiar personalitat veïnal i social. Sota aquests paràmetres, el document es proposa que el turisme descobreixi nous espais i monuments que Gràcia té repartits a cadascun dels cinc barris que la composen, més enllà dels que ja es coneixen, com les places de la Vila, la Festa Major de Gràcia o el Park Güell.

Per a fer el pla, Gràcia s’ha definit com un districte creatiu, i d’entre els seus valors en destaca la qualitat de vida com a actiu fonamental, un fort sentiment de pertinença dels seus habitants i un potent moviment associatiu. Així mateix, es defineix com una zona cosmopolita, oberta al món, a la creativitat i a les noves tendències, però alhora defensant l’equilibri de la seva identitat (gracienca i catalana) i les seves tradicions.

A més d’aquesta idea genèrica, tenint en compte la generació de riquesa, activitat econòmica i ocupació que comporta el turisme, el Pla de Turisme de Gràcia s’ha fixat diferents objectius per a cada barri des d’una visió diferent per a cadascun d’ells, tenint en compte les seves pròpies necessitats i característiques:

Així mateix, Gràcia ha volgut posar en valor la identitat, la cultura popular, les arts, la creativitat i la memòria històrica com els seus principals eixos. Per això, també s’enfoquen moltes accions a potenciar aquest fet com un atractiu turístic més. Segons el Pla, Gràcia “ha de saber equilibrar les ofertes turístiques amb els petits negocis, l’oferta gastronòmica amb la creació artística, les noves empreses amb els artesans, el lleure amb el descans”.

Pla participat

Des d’un primer moment, el districte va establir mecanismes de participació ciutadana en l’elaboració d’aquest Pla, que ha buscat el consens social i veïnal i que beu de les aportacions dels graciencs i gracienques.

Així, per a la seva elaboració, es va comptar amb 30 representants de la societat civil gracienca i amb uns altres gairebé 50 persones del món comercial, cultural, associatiu, veïnal…de Gràcia en una sessió que va utilitzar el Sistema Interactiu de Resposta (SIR), un innovador format de participació que permetia als assistents respondre a preguntes formulades sobre el turisme a través d’un control remot, i que al final es recollien en una sèrie d’esquemes i gràfics que reproduïen l’estat d’opinió emès.

En paral·lel a aquestes reunions, es va crear el Grup de Treball de Turisme del Consell de Comerç format per 7 persones, que es va reunir un parell de vegades per analitzar i proposar noves actuacions com rutes temàtiques de comerç; informació turística en els transports públics; millora de la senyalització, etc… El Grup de treball es manté i jugarà un paper important en l’avaluació del Pla i que es reunirà com a mínim un cop per semestre. A més, el Districte n’elaborarà un informe anual de seguiment i valoració que presentarà al Consell de Comerç, on s’incloguin també possibles millores i canvis.

El pla es proposa elaborar diferents accions per fer difusió del turisme a Gràcia, com una app que reculli recursos, productes i serveis turístics al districte i incorporar un apartat específic a la web del districte (www.bcn.cat/gracia). A més, es proposa el desplegament de la senyalització turística pels barris i districtes de la ciutat d’acord amb el nou Mapa Turístic proposat i adaptació de la ja existent.Compartiu aquest contingut