Comencen els treballs previs a la reurbanització del carrer Tapineria, al districte de Ciutat Vella : Servei de Premsa

Comencen els treballs previs a la reurbanització del carrer Tapineria, al districte de Ciutat Vella

09/11/2015

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat avui els treballs previs per a la reurbanització del carrer Tapineria, al districte de Ciutat Vella. Les actuacions que ara comencen són les relatives al projecte d’intervenció arqueològica a tocar de la muralla romana, en l’espai enjardinat que hi ha al tram de la plaça de Ramon Berenguer el Gran i el carrer de Tapineria.

Aquestes primeres actuacions donaran pas, durant el primer trimestre de 2016, a les obres de reurbanització del carrer Tapineria. Aquestes corresponen a la segona fase de remodelació de la plaça de Ramon Berenguer el Gran. El projecte abasta una superfície de prop de 2.000 metres quadrats i compta amb un pressupost aproximat d’un 885.000 euros. El carrer Tapineria estrenarà nova imatge durant l’estiu vinent.

El principal objectiu de l’actuació és integrar i transformar els espais inferiors davant la muralla, eliminant els murets actuals i substituint-los per grades per tal de millorar el paper d’aquest carrer com a espai de pas i d’estada. Tapineria és el carrer que travessa la plaça en l’àmbit més proper a la muralla romana. L’actuació de reurbanització consisteix en la creació d’una plataforma única i millora del paviment en tota la via que la transformarà en un gran espai de prioritat per als vianants.

 

tapi_1

 

Per potenciar l’espai d’estada es crearan unes grades que faran de nexe entre la plaça de Ramon Berenguer el Gran i el fossat de la muralla romana, tot resolent la diferència de cota entre els nivells del carrer i la base de la muralla de manera que els ciutadans puguin accedir a la mateixa. Aquestes grades estaran composades per trams d’escales i d’altres de rampes que substituiran els murets actuals.

 

tapi_2

 

Els treballs arqueològics que ara s’inicien es realitzaran amb l’ocupació del costat Llobregat i del fossat del carrer de la Tapineria entre el carrer Llibreteria i el carrer Baixada de la Canonja, mantenint en tot moment un pas mínim per als vianants al costat Besòs del carrer. Òbviament, en tot moment es deixarà accés als edificis existents en aquest tram.

La retirada de terres comportarà l’anul·lació de l’estacionament de motocicletes existent al carrer de la Tapineria entre el carrer Llibreteria i la plaça de Ramon Berenguer el Gran. A més, les actuacions previstes en l’àmbit també suposaran la retirada de vegetació i alguns arbres de la zona. Els margallons i llorers es portaran al viver per a ser trasplantats a d’altres zones, una alzina es trasplantarà dins la mateixa zona d’actuació i el xiprer anirà a la planta de compostatge per a ser reciclat.

 

Posar punt i final a la reforma de la plaça de Ramon Berenguer el Gran

Durant l’anterior mandat es van iniciar les actuacions de reforma de la plaça de Ramon Berenguer el Gran que tenien com a objectiu convertir-la en un espai més amable per als vianants i amb una millor integració a la Via Laietana. Aquestes actuacions van finalitzar aquest estiu.

Gràcies a aquestes actuacions, l’espai va passar de ser una plaça enfonsada uns metres i amb superfície de sauló, a esdevenir un espai al mateix pla que la Via Laietana i pavimentat amb llosa de pedra natural. A més, s’ha alineat la vorera d’aquest tram de la Via Laietana que ha fet desaparèixer el tram de calçada que s’endinsava en la vorera i en el que s’aturaven els autocars turístics.

La nova distribució dels parterres amb vegetació i del nou arbrat permet una posada en valor de la muralla romana gràcies a que la dota de millor visió des de la plaça.

Tota l’actuació, incloent les dues fases, afecta a una superfície total d’uns 4.000 m2 i suposarà una inversió total d’1,6 milions d’euros.Compartiu aquest contingut