L’Ajuntament de Barcelona impulsa nous processos participatius a través de la plataforma Decidim.Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona impulsa nous processos participatius a través de la plataforma Decidim.Barcelona

27/10/2016

L’Eixample i Gràcia seran els dos districtes on es posarà en marxa la prova pilot sobre participació en els pressupostos municipals

Decidim.Barcelona esdevé l’eina digital que recull tots els processos de participació. És una aposta per construir una ciutat oberta, més democràtica, col·laborativa i que permeti la coproducció de polítiques públiques

 

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa nous processos participatius a través de la plataforma digital Decidim.Barcelona, l’eina que acollirà d’ara endavant la construcció ciutadana de polítiques públiques. Aquesta plataforma és un espai de participació que dóna visibilitat a les aportacions ciutadanes i permet fer un seguiment al detall de les mateixes. A través del Decidim.Barcelona es vehicularan tots els processos de participació del mandat.

Fernando Pindado, comissionat de Participació, considera que “el Decidim.Barcelona posa la tecnologia al servei dels processos democràtics per coproduir polítiques municipals entre la ciutadania i la institució. És una aposta per construir una ciutat més oberta i més democràtica”.

 

Participació en els pressupostos, prova pilot a dos districtes de la ciutat

Barcelona posa en marxa dues proves pilot diferents, una al districte de l’Eixample i l’altra al de Gràcia, per tal de poder avaluar la metodologia a seguir de cara a l’elaboració del pressupost de 2018. Així doncs, el districte de l’Eixample destinarà 500.000 euros perquè la ciutadania pugui proposar, prioritzar i triar projectes vinculats al foment de la cultura; dones, feminismes i diversitat sexual i economia social i solidaria, gent gran i qualitat de l’aire. En aquest cas, primer es farà la proposta i priorització de pressupostos i, després, un equip tècnic farà l’avaluació econòmica. Un cop feta, serà la pròpia ciutadania la que farà una selecció de projectes fins arribar als 500.000 euros de despesa.

En el cas de Gràcia, en canvi, on es destinaran 150.000 euros a projectes vinculats al foment de la cultura centrat als barris del Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut; dones, feminismes i diversitat sexual i economia social i solidaria. El resultat d’aquesta segona prova pilot de pressupost participatiu comptarà amb la decisió del veïnat empadronat al districte, que a tres taules de treball presencials decidiran quins projectes es portaran a votació a través de la plataforma Decidim.Barcelona.

Els diferents eixos temàtics sobre els que es podrà participar responen als àmbits prioritzats per la ciutadania a través del procés participatiu realitzat fa uns mesos per construir col·lectivament el Pla d’Acció de Districte (PAD).

Ambdues dues experiències són un avenç cap a un model de democràcia participativa i deliberativa que busquen millorar la qualitat de la gestió municipal i treballar per la coproducció de polítiques públiques, així com coresponsabilitzar a la ciutadania en la presa de decisions pressupostàries.

A banda d’aquests dos processos, la plataforma Decidim.Barcelona també acollirà el procés sobre el Teatre Arnau, ubicat al districte de Ciutat Vella. La definició dels usos del Teatre Arnau és una llarga reivindicació de veïns i sectors culturals. El procés es va engegar al maig passat i, ara, amb la seva inclusió en el Decidim.Barcelona s’obre la possibilitat de participar a més sectors de la ciutat.

A més, a la plataforma també es podrà participar per decidir sobre els usos i la gestió dels espais veïnals de l’entorn del Mercat de Sant Antoni, un procés iniciat abans de l’estiu amb sessions informatives al veïnat.

 

Una plataforma pensada per a tota la ciutadania

L’Ajuntament de Barcelona impulsa nous processos de participació per poder coproduir polítiques municipals amb la ciutadania. Aquesta plataforma digital serà l’eina des de la que es promouran. No obstant, tots els processos que s’obrin aniran acompanyats de trobades presencials que facilitin la participació de les persones menys avesades a les eines digitals i una interacció més directa entre la ciutadania. A més, es programarà formacions i tallers per a les persones interessades en millorar les seves competències. És una aposta que respon a la necessitat d’habilitar tots els canals que es troben a l’abast de l’ajuntament per tal de promoure la participació ciutadana. Un altre, per exemple, és el @decidimbcn, un nou canal de twitter propi que avui es posa en marxa.

Aquesta plataforma va néixer amb la campanya ’73 barris, una Barcelona. Cap a la ciutat dels drets i les oportunitats’ per construir col·lectivament el Pla d’Actuació Municipal (PAM) en el que van participar 39.049 persones de manera virtual i presencial, incorporant-ne al redactat final del text un 72,2% de les aportacions ciutadanes.

Aquest gruix de ciutadans que van fer ús de la plataforma per proposar, opinar, votar o prioritzar el PAM ja es troben inscrits en el Decidim.Barcelona però hauran de validar de nou la seva participació. Per fer-ho només caldrà que accedeixin amb el seu usuari i segueixin les instruccions.

La plataforma Decidim.Barcelona recollirà tots els processos participatius que es portin a terme des de l’Ajuntament de Barcelona. Pretén ser un espai que promogui la transparència, la traçabilitat, és a dir, la possibilitat de fer-ne un seguiment exhaustiu de les aportacions. A més, és un eina que acompanya les cites presencials, que permet compartir la informació i promoure debats col·lectius, funcionant com a espai de rendició de comptes sobre el procés.

 

Codi obert, construcció compartida

L’Ajuntament de Barcelona està liderant la implantació d’un model de participació a escala intermunicipal. La plataforma Decidim.Barcelona està basada en codi obert, la qual cosa permet a qualsevol ciutadà saber com està construïda, reutilitzar-la o millorar-la.

En els propers dies els usuaris de la plataforma Decidim.Barcelona també podran participar al Metadecidim, un altre procés que es crearà per promoure una comunitat de persones que dissenyin col·laborativament el futur de la plataforma.

En aquest sentit, des de l’àrea de Participació s’han organitzat unes jornades que duen per títol ‘Metadecidim: I Jornades i Hackaton del desenvolupament participatiu del Decidim.Barcelona’ el proper 25 i 26 de novembre al MACBA. Les inscripcions s’obriran a través de la plataforma en els propers dies.Compartiu aquest contingut