El nou Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025 posa les bases per construir un servei públic d’habitatge : Servei de Premsa

El nou Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025 posa les bases per construir un servei públic d’habitatge

26/01/2017

El nou servei fomenta el dret a l’habitatge i assessora les persones per protegir-lo

El projecte preveu fer créixer el parc públic d’habitatge a través de la promoció pública i de la col·laboració amb entitats socials i cooperatives amb una mitjana anual de 800 pisos

Els ajuts al pagament del lloguer augmenten i incorporen com a beneficiàries les unitats familiars sense ingressos

Promou el deure dels propietaris a conservar les finques i els habitatges perquè aquests tinguin condicions dignes, i incorpora ajudes a la rehabilitació que poden arribar fins al 100% del cost de les obres per a petits propietaris

El pla, que haurà de ratificar demà el Ple del Consell Municipal, incorpora la majoria de les propostes presentades pels grups polítics i entitats socials

 

L’Ajuntament de Barcelona crearà un servei públic d’habitatge a través del nou Pla pel dret a l’Habitatge (2016-2025) que demà ha de ratificar el ple del Consell Municipal. Aquest nou pla, el tercer del qual es dota la ciutat, estableix un nou paradigma ja que planteja l’habitatge com un bé d’interès general, i planifica tot un conjunt de polítiques en la línia de garantir la funció social de l’habitatge. En aquest sentit, el servei fomenta el dret a l’habitatge i sobretot assessora les famílies en la protecció d’aquest dret fonamental.

Amb aquest nou instrument de planificació, l’Ajuntament de Barcelona preveu fer créixer el parc públic d’habitatge a través de la promoció pública, però també en col·laboració amb les entitats socials i cooperatives. Així doncs, el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona passarà a construir una mitjana anual de més de 800 pisos (darrerament aquesta mitjana s’havia situat en uns 200). A aquestes promocions, caldrà sumar els habitatges que es construiran fruit de la col·laboració público-cooperativa, i també els de les entitats sense afany de lucre o amb afany de lucre limitat.

Destaca també l’increment en prop d’un 50% dels recursos econòmics destinats a ajuts a les famílies per al pagament dels lloguers, incorporant com a beneficiàries aquelles unitats familiars que no tenen ingressos i que en plans anteriors es quedaven fora de les ajudes justament per aquesta situació. El nou pla destina un total de 318 milions d’euros a aquest concepte en el període de deu anys, amb una mitjana de despesa de 31,8 milions cada any. En el període 2011-2015 es van destinar 108 milions d’euros. Es calcula que la mitjana de 15.000 famílies podrà rebre aquests tipus d’ajuts anualment, actualment reben l’ajut unes 10.000 famílies.

Garantir la conservació del parc d’habitatge privat també és un dels grans eixos d’acció del nou pla, que promou el deure dels propietaris a conservar les finques, però que també habilita noves línies de subvencions per aquells petits propietaris que necessiten fer rehabilitació a l’interior dels pisos, ajudes que poden arribar a cobrir fins al 100% del cost de les obres de rehabilitació. Es destinen un total de 300 milions d’euros (30 milions anuals, gairebé el doble que en plans anteriors) als ajuts públics a la rehabilitació.

L’Ajuntament també promourà accions de disciplina quan es produeixi una manca de conservació de les finques relacionada amb motius especulatius. Accions que aniran encaminades també en la línia de promoure el bon ús dels habitatges: aquells propietaris que vulguin llogar els seus pisos rebran ajudes i incentius, a través del programa de captació d’habitatge per a la borsa de lloguer (el programa “Tu tens la clau”), mentre que els usos especulatius seran sancionats.

El programa “Tu tens la clau” facilita aquelles persones que tenen propietats buides a la ciutat llogar-les a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona, amb tot un seguit de garanties i ajudes per als propietaris, com són el cobrament garantit per l’Ajuntament; un incentiu de 1.500 euros per incloure el pis a la borsa si el pis està buit, o en el cas que tingui llogaters l’equivalent al deute acumulat fins a 6.000 euros; subvencions de fins a 15.000 euros per rehabilitar el pis; cobertura d’assegurança multirisc de la llar; servei gratuït d’assessorament jurídic, i accés a assessorament tècnic per tramitar la cèdula d’habitabilitat o el certificat d’eficiència energètica, així com servei de mediació entre les parts o reduccions en el pagament de l’IBI al 50%.

Altres accions destacades del pla, algunes de les quals ja es troben en marxa, són:

– La creació de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge per elaborar, juntament amb altres actors i administracions públiques, l’índex de preus de lloguer que permetrà conèixer quin és el preu recomanable de lloguer segons el lloc, la mida del pis, l’estat de conservació, etc.

– La creació d’un cens d’habitatges buits en els propers cinc anys, que permet també aprofundir en el coneixement de l’estat del parc d’habitatge de Barcelona.

– L’increment de la prevenció i la mediació per aturar els desnonaments, a través del reforç del paper que està desenvolupant la Unitat Contra l’Emergència Residencial (UCER), instrument creat fa tot just un any per treballar en el camp de l’emergència. Aquesta unitat està formada per interventors sòcio-residencials, advocats, i tècnics en edificació i suport administratiu, i treballa en coordinació amb els altres serveis municipals implicats (oficines d’habitatge, centres de Serveis Socials o el Centre d’Urgències i Emergències Socials –CUESB-), per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge de les famílies afectades per processos de desnonament.

El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025 té una dotació pressupostària municipal de 1.666 milions d’euros però la inversió total que preveu generar a la ciutat en polítiques d’habitatge és molt més elevada, ja que l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa les polítiques d’habitatge de manera consorciada amb la Generalitat de Catalunya i alhora, el pla preveu també altres iniciatives en les quals hi participarà el Tercer Sector i el sector privat. Sumant totes les aportacions d’altres administracions (Generalitat de Catalunya i Govern de l’estat), la despesa associada a aquest pla ascendirà a més de 2.000 milions d’euros en els 10 anys de vigència, ja que la previsió és que la Generalitat i l’Estat aportin un mínim de 400 milions d’euros en aquests 10 anys.

En termes econòmics, a més a més, les polítiques derivades d’aquest pla generaran al voltant de 29.000 llocs de treball vinculats principalment als ajuts a la rehabilitació i a les noves promocions. Alhora, Pla incentiva l’impuls de plans d’ocupació amb Barcelona Activa que permeten ocupar persones aturades. És el cas, per exemple, de l’elaboració del cens de pisos buits, que es desenvolupa a través d’un d’aquests plans d’ocupació.

El Pla s’ha construït a partir d’un exigent procés participatiu i ha incorporat la majoria de les propostes que han estat presentades per part dels grups polítics municipals i de les entitats socials. De les 196 al·legacions presentades, s’han acceptat més del 75%.

En definitiva, el Pla, inspirat en les millors pràctiques europees, té com a objectiu revertir l’endarreriment històric en matèria de política d’habitatge que pateix la ciutat. És per això que el Pla s’ha concebut com un instrument de llarga durada, 2016-2025.Compartiu aquest contingut