L’Ajuntament reforça la defensa dels drets energètics amb l’obertura de 10 nous Punts d’Assessorament Energètic : Servei de Premsa

L’Ajuntament reforça la defensa dels drets energètics amb l’obertura de 10 nous Punts d’Assessorament Energètic

01/02/2017

Qualsevol ciutadà s’hi pot dirigir per informar-se dels seus drets energètics i rebre assessorament per reduir els sobrecostos en la factura de la llum, aigua i gas. Un dels objectius és detectar possibles situacions de pobresa energètica i intervenir en les llars de famílies vulnerables

L’Ajuntament de Barcelona inicia una campanya informativa sobre el dret als subministraments bàsics i la detecció de l’incompliment de la llei 24/2015 per part de les companyies subministradores

La iniciativa té un pressupost de 4,45 milions d’euros

 

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat les accions per a la defensa dels drets energètics de la ciutadania amb l’obertura de deu Punts d’Assessorament Energètic (PAE), on s’informa i s’assessora els consumidors sobre tots els aspectes relacionats amb els seus drets davant de les subministradores de llum, gas i aigua, i de les obligacions de les mateixes en el compliment de la llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

En aquestes oficines, els ciutadans podran informar-se i empoderar-se sobre quines mesures ha d’emprendre per tal que les companyies no els tallin el subministrament d’electricitat, aigua i gas quan tinguin problemes econòmics per sufragar-ne el cost, però també sobre com mantenir la llar a unes condicions adequades de temperatura i de consums a un preu just.

Qualsevol persona podrà dirigir-se a aquests punts sense cita prèvia. El projecte s’adreça al conjunt de la ciutadania de Barcelona, però amb especial atenció a aquelles persones que en l’actualitat pateixen pobresa energètica i en les que es contempla una situació de risc d’exclusió social. L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona ha invertit en aquesta iniciativa un total de 4,45 milions d’euros.

Durant els mesos d’hivern (desembre 2015-març 2016) es van obrir quatre Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE) en els quatre territoris de la ciutat de Barcelona que presentaven una major prevalença dels factors que causen la pobresa energètica: Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i al barri de la Marina del Prat Vermell del districte de Sants-Montjuïc.

El balanç d’aquesta primera experiència pilot, tot i ser una prova pilot amb una duració temporal i extinció territorial delimitada, va ser positiu.

La distribució territorial dels nous PAE serà: dues oficines a Nou Barris i una a Sant Andreu, a Sant Martí, Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc. La desena oficina cobrirà els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts.

Objectius dels PAE:

1. Detectar situacions de pobresa energètica o de risc potencial de patir-ne a partir d’un diagnòstic específic en relació a les causes principals que emmarquen la situació.

2. Garantir l’accés als subministraments bàsics amb especial atenció a les famílies més vulnerables de la ciutat de Barcelona.

3. Detecció de l’incompliment de la legislació vigent per part de les companyies subministradores i assessorar i acompanyar a les persones usuàries en la defensa dels seus drets i en la denúncia dels incompliments.

4. Millorar la gestió energètica de les llars i optimitzar els serveis de subministraments associats a través d’accions d’informació, orientació i capacitació de les persones.

5. Reduir els sobrecostos en la despesa energètica ajustant-se a les necessitats i tipologia de les llars, especialment important en les llars que pateixen pobresa energètica.

6. Requalificar professionalment a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral oferint una primera experiència en el sector de l’energia i de l’atenció al client dins el camp dels nous nínxols d’ocupació vinculats als greenjobs.

7. Impulsar el treball comunitari des de la proximitat per tal de millorar la prevenció en la detecció i resposta a la pobresa energètica. Així com enfortir i ampliar els circuits d’informació, assistència i recolzament comunitari a la població vulnerable.

 

Detecció de la pobresa energètica porta a porta

En relació amb la detecció de la pobresa energètica a Barcelona s’ha engegat, a Nou Barris, una iniciativa innovadora que té com a finalitat apoderar el veïnatge en la garantia del dret als subministraments bàsics. La iniciativa parteix del districte de Nou Barris, en col•laboració amb la CONFAVC, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, i es tracta d’una prospecció que es realitza porta per porta per mirar de localitzar situacions de pobresa energètica en habitatges al barri de Ciutat Meridiana, un dels més afectats per la pobresa energètica.

Aquesta prospecció porta per porta també es realitzarà als barris de Baró de Viver, Trinitat Nova i Bon Pastor, a través d’un programa de Barcelona Activa, que ha format sis persones en eficiència energètica perquè realitzin informes sobre eficiència i estalvi energètic (auditoria bàsica energètica per millorar l’eficiència dels habitatges i comerços amb mesures de baix o nul cost) a través del monitoratge del consum i assessorament de bones pràctiques.

També es realitzarà un treball de camp (anant a habitatges i establiments) per fer estudis de consum. L’objectiu és oferir alternatives per millorar l’eficiència energètica, tenint en compte les condicions físiques dels establiments o habitatges, les necessitats de consum i com funciona el mercat energètic, per tal d’establir estratègies d’estalvi energètic i econòmic.

 

Dades de pobresa energètica a Barcelona

Aproximadament un 7% de les llars de Barcelona tenen dificultats o no poden mantenir l’habitatge en les condicions adequades de temperatura per raons econòmiques, segons dades de la darrera enquesta de condicions de vida. ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) estima que el 40% del pressupost de les famílies vulnerables es destina a pagar els subministraments. És més del que es destina a habitatge en els casos que es beneficien d’un lloguer social. A més a més, més de la meitat (54,4%) de les llars catalanes en risc d’exclusió tenen dificultats per pagar el rebut de la llum i 3 de cada 10 s’han retardat en el pagament de les factures d’electricitat, gas i aigua.

Al novembre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va obrir quatre Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE) als districtes de Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu i Sants-Montjuïc. Es tractava d’una prova pilot que va durar cinc mesos i en aquest període es van poder fer intervencions sobre 3.100 llars, de les quals el 60% patia pobresa energètica moderada o severa. És a dir, no podien mantenir una temperatura adequada a l’interior, tenien goteres o humitats, o bé s’havien endarrerit en el pagament de factures. A més, el 13% d’aquestes llars havien patit el tall d’algun subministrament bàsic i arrossegaven una mitjana de 348€ de deutes.

Malgrat aquesta situació, l’actuació dels PAPE va permetre constatar que només el 43% de les llars afectades estava pagant el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) –preu per a potències no superiors a 10KW–; que només el 33% coneixia el Bo Social i que tan sols el 17,3% en disposava malgrat que el 65% de les llars estudiades complien les característiques per ser-ne beneficiàries.

En total, els PAPE van gestionar 450 talls de subministraments de serveis, la majoria dels quals, 225, van ser avisos o talls del subministrament de gas. També es van fer un total de 118 intervencions directes a la llar per a millorar l’eficiència energètica.

 

Campanya informativa ‘Perquè no et tallin la llum, l’aigua o el gas, posem tota l’energia’

Coincidint amb la posada en marxa dels PAE, l’Ajuntament de Barcelona ha engegat la campanya informativa ‘Perquè no et tallin la llum, l’aigua o el gas, posem tota l’energia’, amb la qual es vol donar a conèixer els drets energètics i els punts d’assessorament energètic al conjunt de la ciutadania, però en especial a aquelles persones que tenen dificultats econòmiques i laborals per fer front a les factures d’electricitat, aigua i gas.

La campanya comunicativa es durà a terme a través dels mitjans propis amb banderoles, cartelleria a l’espai públic, promoció a les xarxes socials municipals i a través de publicitat als mitjans. Els fulletons explicatius del servei i de la Llei 24/2015 estaran presents a totes les oficines d’atenció ciutadana (OAC) i als serveis socials municipals, amb els quals els punts d’assessorament energètic col•laboren estretament.

 Compartiu aquest contingut