Barcelona assumeix el lideratge del programa europeu DECODE sobre plataformes col·laboratives amb control ciutadà de les dades : Servei de Premsa

Barcelona assumeix el lideratge del programa europeu DECODE sobre plataformes col·laboratives amb control ciutadà de les dades

07/02/2017

 

L’Ajuntament de Barcelona organitza avui i demà, amb el suport de la Comissió Europea, una doble jornada de debat en el marc del Digital Social Innovation (DSI), que serveix per donar el tret de sortida al projecte DECODE que liderarà i coordinarà Barcelona juntament amb una dotzena de partners europeus per afavorir el control de les dades i la gestió de la identitat digital dels ciutadans a través de plataformes col·laboratives.

 

 

Durant la inauguració de la jornada, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat  “que les ciutats poden ser determinants per impulsar projectes d’innovació social digital amb impacte ciutadà fets des de baix, integrar-los en la prestació de serveis públics  i en els processos de contractació pública”.

“Els projectes d’innovació han estat impulsats principalment pels moviments socials de base, els hackers, els geeks i grups de la societat civil. Si bé es cert que s’han invertit enormes sumes de diner públic per donar suport a la innovació digital en els negocis, des del camp militar a l’espionatge, també ho és que hi ha hagut molt menys suport a les innovacions que utilitzen la tecnologia digital per fer front als reptes socials. Serà l’equilibri entre els interessos d’uns i els altres el que determinarà l’èxit de la transició digital”, ha dit Pisarello.

“El sector públic ha d’invertir molt més en innovació social digital. A Barcelona estem fent això, i estem contribuint al creixement d’un ecosistema d’innovació digital que pot beneficiar els ciutadans i ajudar a impulsar una economia més col·laborativa i circular”, ha subratllat.

El projecte DECODE, que es liderarà i coordinarà des del comissionat de Tecnologia i Innovació Digital que encapçala Francesca Bria, està dotat amb 5 milions d’euros,  i vol desenvolupar una infraestructura oberta i privada perquè els ciutadans gestionin la seva privacitat a Internet i coneguin els seus drets digitals.

L’objectiu és afavorir la sobirania digital dels ciutadans, és a dir la capacitat que té una persona o un col·lectiu per a prendre les seves pròpies decisions respecte al que es fa amb les seves dades, les seves actuacions mitjançant la tecnologia i el seu ús, cercant una major independència dels poders comercials de les multinacionals o dels estats.

Aquesta arquitectura ha de permetre, a la vegada, experimentar sobre les oportunitats que ofereixin les plataformes de cooperació distribuïdes per explorar alternatives econòmiques en aspectes com l’habitatge, el turisme i la participació democràtica.

Alguns dels partners del projecte són la ciutat d’Amsterdam, The UK Innovation Agency Nesta, UOC/IN3, Eurecat, University College London, Arduino Verkstad, CNRS – Centre d’Economie de la Sorbonne, entre d’altres, sota la coordinació de la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital a través de l’Institut Municipal d’Informàtica.

Aquest projecte DECODE s’emmarca en un programa europeu més ampli i ambiciós que es va llançar el 2014, dotat amb 60M€, anomenat CAPS (Collective Awarness Platforms for Sustaniability and Social Innovations) amb la finalitat de desenvolupar projectes de diferents àrees: democràcia oberta, Internet, consum col·laboratiu, entre d’altres. Aquest Programa pretén crear plataformes en línia per a compartir i oferir solucions de col·laboració basades en xarxes de persones que treballen en el camp de la innovació, i poder així generar idees i tecnologies que permetin noves formes d’innovació social.

 

Llançament de la Plataforma DSI4BCN

La cita també ha permès llançar i impulsar la plataforma DSI4BCN (http://digitalsocial.eu/ca), sota el paraigües europeu del DSI4EU,  per crear una xarxa virtual que reculli els projectes i les iniciatives d’innovació col•laborativa ja existents a la ciutat que fan servir les tecnologies digitals per abordar els reptes socials per maximitzar el seu impacte econòmic social i garantir la seva sostenibilitat el seu finançament.

Es tracta de recollir alternatives autogestionades per exemple en àmbits com les telecomunicacions, la informàtica d’usuari, el software per a PIMEs, Internet, plataformes mòbils i xarxes socials i promoure entre la ciutadania un ús i consum conscient i responsable d’aquestes opcions en l’àmbit de les noves tecnologies.

Es tracta de promoure un tipus d’innovació col•laborativa en la qual els innovadors, els usuaris i les comunitats col•laboren en l’ús de tecnologies digitals per co-crear coneixement i solucions per a una àmplia gamma de necessitats socials, en una escala que era inimaginable abans de l’aparició de Internet. La creació d’aquests nous models socioeconòmics i de participació, que fomenten l’ús de la connectivitat digital i la tecnologia oberta (dades obertes, coneixement obert i de codi obert i maquinari obert) ha de servir per crear noves formes d’innovació i col•laboració social que ajudin a resoldre reptes socials (educació, inclusió, salut, …) i de sostenibilitat .

Aquesta nova forma d’innovació social digital contempla habitualment la participació de multiplicitat d’actors, des dels governs fins els agents del món de la recerca, implicant també fundacions empresarials o socials, empreses, organitzacions socials o entitats locals. La DSI inclou àrees com la capacitació digital, la democràcia oberta, noves formes de fabricació, consum i producció col•laborativa, i foment de nous estils de vida sostenibles (sobirania energètica, sobirania alimentària, reutilització intel•ligent, …).

La creació i l’impuls de la xarxa DSI4BCN vol posar en valor i dinamitzar una xarxa local de DSI4BCN (parcialment existent) que aporti una nova mirada sobre l’activitat econòmica a la ciutat , incorporant el valor social i de sostenibilitat, creant nous model de treball, nous llocs de treball i una economia més sostenible i més col•laborativa que incorpori les polítiques públiques adequades per ajudar a reduir les desigualtats socials i econòmiques. Es tracta de reinventar i aplicar noves polítiques públiques i eines per aflorar, reforçar i posar en valor aquesta nova economia.

La comunitat DSI a nivell europeu compta amb 1.196 organitzacions i 792 projectes.Compartiu aquest contingut