Ciutat Vella i la propietat del Gimnàs Sant Pau arriben a un acord per garantir la continuïtat de l’activitat : Servei de Premsa

Ciutat Vella i la propietat del Gimnàs Sant Pau arriben a un acord per garantir la continuïtat de l’activitat

07/04/2017

La propietat i el Gimnàs Sant Pau signaran un nou contracte de lloguer fins al 30 de juny de 2020 amb possibilitat de pròrroga fins el 2021

L’Ajuntament de Barcelona adquirirà la finca del carrer Reina Amàlia, 10, per fer habitatge social

A més, el consistori també comptarà amb el dret de tanteig i retracte de la finca de la Ronda Sant Pau, 46, fins al juny de 2020

 

El districte de Ciutat Vella i els propietaris de la finca a la que es troba actualment el Gimnàs Sant Pau han signat un acord marc que garanteix la continuïtat del Gimnàs en el seu emplaçament actual fins, com a mínim, l’any 2020. Aquest acord permet que l’entitat pugui prosseguir amb la important funció social que està oferint al barri del Raval, sobretot centrada en els menors i les persones en risc d’exclusió social.

L’acord és fruit de set mesos de converses entre el Districte de Ciutat Vella, la propietat de l’edifici i els responsables del Gimnàs de Sant Pau.

D’aquesta manera, el Gimnàs Sant Pau podrà mantenir la seva activitat fins al juny de l’any 2020 als baixos de l’edifici de la Ronda Sant Pau, 46, sempre i quan aquest es destini a la pràctica esportiva. L’acord contempla la possibilitat de prorrogar el contracte de lloguer un any més. Paral·lelament, la propietat condonarà els deutes assolits durant l’any 2016 i els interessos que han suposat. En cas de pròrroga de l’activitat fins a l’any 2021 sí que hauran de pagar el deute corresponent a l’any 2016.

El Gimnàs de Sant Pau haurà de pagar les mensualitats no pagades de l’any 2015 i les del 2017, a més dels costos del procediment judicial que es va iniciar per l’impagament de les rendes. Aquest acord també contempla que la propietat retirarà el contenciós judicial per instar el desnonament de l’espai.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona adquirirà la finca del carrer de Reina Amàlia, 10, actualment dels mateixos propietaris que la finca del gimnàs. Aquesta finca es destinarà a habitatge social. El Raval és ara mateix un dels barris més castigats pels desnonaments i la forta pressió immobiliària, la qual cosa fa urgent la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatge a la zona. A més, l’Ajuntament també tindrà el dret de tanteig i retracte de l’edifici de la Ronda Sant Pau, 46, fins a la finalització del contracte d’arrendament al Gimnàs Sant Pau.

Tot aquest acord queda condicionat a la signatura de la compravenda de Reina Amàlia, 10, i a la concessió del dret de tanteig i retracte de Ronda de Sant Pau, 46, com a màxim el dia 30 de juny.Compartiu aquest contingut