Servei de Premsa

Arxiu, Notes de premsa

L’Ajuntament de Barcelona impulsa l’ actualització de la normativa d’aparcaments a la ciutat
 • L’objectiu de l’actualització és adaptar el redactat als requeriments del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018

 

 • La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz ha assegurat que és un pas més per avançar cap a una mobilitat més sostenible, reduint sorolls i els problemes de contaminació

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment la modificació de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, amb els vots a favor del Govern Municipal (BComú i PSC) i la CUP; les abstencions de C’s, ERC i del regidor no adscrit Gerard Ardanuy; i els vots contraris del Grup Municipal Demòcrata i el PP.

La modificació preveu un ajust de la previsió de places d’aparcament situades en habitatges, comerços, equipaments i oficines.  L’objectiu és actualitzar la normativa vigent per tal d’adaptar-la a les necessitats d’avui en dia.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que la proposta està encaminada cap a un objectiu de fer una ciutat més sostenible per a tothom.  “És un pas més, un gra de sorra on, utilitzant les eines urbanístiques que tenim a l’abast, treballem per una mobilitat més sostenible, reduint sorolls i reduint els problemes de contaminació”, ha dit. Sanz ha afirmat que cal acabar amb l’excés de places que existeix i no incentivar amb les normes urbanístiques que depenen de la ciutat més places de les necessàries.

L’anterior regulació en matèria d’aparcament es va aprovar el 1992, i des de llavors només s’ha fet algun ajust, el més important el 2003. En aquell moment, la normativa es va redactar buscant afrontar un dèficit estructural de places fora de calçada,  no obstant, des de llavors s’ha incrementat l’oferta de places públiques, s’han aprovat plans de mobilitat, reglaments i lleis sectorials en relació a aquest àmbit i s’han promogut directives i legislació de caràcter mediambiental que afecten les decisions sobre mobilitat sostenible. Alhora, s’ha millorat la quantitat de l’oferta i la qualitat del transport públic, sense que cap d’aquests factors hagi tingut incidència sobre la normativa d’aparcament.

Al llarg d’aquests 25 darrers anys, el nombre de places d’aparcament fora de calçada ha crescut en 300.000 places, gairebé doblant les que hi havia l’any 1992, alhora que el nombre de turismes s’ha reduït. A més es dóna el cas que la distribució de l’escreix global d’oferta de places no és homogènia, un factor que també es vol tenir en compte en la nova normativa.

Ara, i sota l’objectiu general de facilitar el desplegament del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 i contribuir a la millora mediambiental, avançant cap a una mobilitat més sostenible,  l’Ajuntament de Barcelona, es planteja com a primera mesura una actualització de la  normativa.

 

Els eixos concrets són:

 • Adequar la reserva de places d’aparcament a criteris de flexibilitat, amb l’objectiu de continuar creant places suficients que afavoreixin l’aparcament fora de calçada per a permetre la recuperació de l’espai públic per al conjunt dels ciutadans, però que incentivin alhora altres models de mobilitat més sostenible.
 • Actualitzar la regulació de les reserves d’aparcament a Barcelona, tenint en consideració diverses variables que incideixen en la mobilitat privada.
 • Evitar que l’oferta excessiva de places d’aparcament sigui descontrolada i pugui actuar com a reclam per al transport privat en front d’altres alternatives més sostenibles de transport individual o col·lectiu.
 • Modular l’oferta d’aparcament a les necessitats reals de les operacions d’habitatge de protecció i dotacional, per a evitar que l’escreix pugui resultar un greuge econòmic per a la finalitat social de les actuacions d’habitatge assequible. Ajustant a la baixa el nombre obligatori de places d’aparcament en habitatges protegits es facilita la construcció de més promocions.
 • Afavorir la flexibilitat per destinar places de cotxes a altres mitjans com motos o sistemes de mobilitat privada més sostenibles, com els vehicles elèctrics i les bicicletes.
 • Contribuir amb aquestes mesures a la millora ambiental en la mesura que la reducció de places tingui un efecte dissuasori per al creixement de la mobilitat privada.
 • Permetre que en els àmbits on encara existeix dèficit de places de residents es pugui adequar l’oferta per a donar resposta a les necessitats de la demanda.
 • Eliminar l’obligatorietat de places en equipaments i comerços de proximitat.

 

L’àmbit del present pla és tot el terme municipal de Barcelona i preveu fixar els següents màxims d’aparcament:

 • Habitatge protegit: 1 plaça per 4 habitatges (actualment preveu un mínim d’1 plaça per 1 habitatge).
 • Habitatge dotacional: 0 places (actualment preveu un mínim d’1 plaça per 5 habitatges).
 • Equipaments de proximitat: 0 places (el nombre actual està en funció del tipus d’equipament).
 • Comerç: fins 1.300 m2 de venda, 0 places; entre 1300-2500 m2 de venda, 1 plaça per cada 65 m2 (i per cada 90m2 en àmbits de casc antic); en complexos comercials o de més de 2500 m2 de venda, 2 places per cada 100 m2 construïts. (Actualment a partir de 400m2 hi ha un mínim d’1 plaça per cada 65 m2 útils).

 

A nivell d’habitatge privat, oficines, i hotels, la modificació manté les dotacions mínimes ja previstes a l’anterior normativa, que ara passen a quedar fixades com a màximes.

A banda, es podran crear més places per interès públic on sigui necessari per a residents, però sempre que es justifiqui la necessitat en un informe previ de mobilitat.


Enviar enllaç a aquesta pàgina

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.