L’Ajuntament de Barcelona obre un nou expedient informatiu per nous indicis de frau del contracte de la neteja i recollida de residus per part de l’empresa FCC : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona obre un nou expedient informatiu per nous indicis de frau del contracte de la neteja i recollida de residus per part de l’empresa FCC

17/05/2017

 

L’Ajuntament de Barcelona ha obert un nou expedient informatiu referent al presumpte incompliment del contracte per part de l’empresa contractista “Fomento de Construcciones y Contratas” (FCC),  en l’àmbit de la neteja i la recollida de residus de la ciutat de Barcelona.

Tal i com va anunciar el Govern municipal, la investigació sobre el frau continua oberta per tal d’acreditar tots els indicis de frau, bé sigui com a resultat de la recerca interna com d’aportacions externes. Anirem fins al final de la investigació. L’Ajuntament lamenta que succeeixin aquests fets en un contracte tan important per a la gestió municipal i sensible per a la ciutadania.

L’Ajuntament ha obert un expedient informatiu per investigar nous indicis de frau que afectarien a la sobrefacturació de contenidors malmesos.

Aquest nou expedient informatiu complementa l’expedient sancionador que va aprovar el Plenari del Consell Municipal del mes d’abril. L’expedient sancionador determinarà, en un termini màxim de tres mesos, la responsabilitat contractual en que s’ha incorregut, tenint en compte les clàusules específiques del contracte signat i la normativa administrativa general de la contractació pública. Igualment, l’expedient establirà les actuacions oportunes pel rescabalament econòmic pels danys i perjudicis ocasionats així com les sancions que se’n derivin. El nou expedient i els que es puguin obrir en un futur, seguiran el mateix procediment.

Complementàriament, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, ha facilitat les conclusions de l’expedient informatiu a la  Fiscalia de Catalunya que investiga els fets i seguirà informant de les noves actuacions.

En paral·lel del procés d’investigació,  l’Ajuntament de Barcelona ja ha pres mesures de canvi i reforç del control com ara els GPS a tots els vehicles d’escombraries, sistemes d’empremta digital per a fitxar, inspeccions dirigides i aleatòries no rutinàries i codis QR per fer seguiment dels itineraris dels vehicles per fer un control dels residus lliurats; i el seguiment per garantir el bon desenvolupament de la contracta.Compartiu aquest contingut