Barcelona aposta per augmentar i enfortir la xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació : Servei de Premsa

Barcelona aposta per augmentar i enfortir la xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació

19/05/2017

Els bons resultats d’una prova pilot a 11 escoles i instituts de la ciutat impulsen que el programa s’estengui a progressivament a centres educatius en els propers 10 anys

 

La regidoria de Feminismes i LGTBI, el comissionat d’Educació i Universitats i el Consorci d’Educació de Barcelona han presentat avui el resultat del programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació, una prova pilot duta a terme a 11 escoles i instituts de la ciutat durant els cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016.

Aquest programa ha consistit en dotar de recursos i eines al professorat per poder detectar i resoldre a les aules discriminacions per raó de sexe, gènere, opció sexual, ètnica, cultural o diversitat funcional entre l’alumnat.

Durant aquests dos cursos lectius s’ha incidit en visualitzar de forma positiva la diversitat sexual, afectiva i de gènere, així com la diversitat funcional, ètnica i cultural. S’ha treballat en la prevenció i desmuntatge de prejudicis, falses creences i estereotips. També s’ha centrat en evitar la violència masclista contra les nenes i les dones, treballant les relacions abusives en la parella, reflexionant sobre l’amor romàntic i el control de la parella. I s’ha incorporat el llenguatge inclusiu a les aules i un aprenentatge pràctic en resolució de conflictes.

Els resultats del programa pilot han estat exitosos i, per aquest motiu, es preveu continuar implantant-lo de manera progressiva als centres educatius més de la ciutat durant els propers anys per anar ampliant la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació.

El programa ha estat avaluat per un equip de la Universitat de Barcelona, els quals han detectat que les dinàmiques dels centres d’educació primària i les dels centres d’educació secundària, en termes generals, són diferents. D’aquesta manera, les escoles presenten una major permeabilitat i plasticitat que els instituts davant les noves propostes. El fet de treballar a les aules els prejudicis, estereotips i falses creences implícits a les pràctiques pedagògiques i relacionals no és innocu ni deixa indiferents a les persones. I aquest treball té millors resultats quan els alumnes són més petits.

 

Professorat implicat, clau de l’èxit del programa

Durant els dos cursos d’implementació de la prova pilot s’ha treballat molt amb el professorat de les escoles i instituts, tant a partir de materials pedagògics com en el marc de reunions presencials, per poder anar solucionat dubtes que sorgien alhora d’abordar situacions. L’estudi confirma que el canvi d’actitud del professorat té repercussions en l’alumnat. Per això, una part important del projecte passa, en part, per posar un especial accent en el professorat, com a transmissors de valors i persones clau en la transformació a les aules. Així com per revertir certs prejudicis que alguns mestres puguin tenir.

Per ajudar a dotar d’eines al claustre diversos experts han reflexionat a través de sessions monogràfiques sobre Diversitat familiar i famílies homoparentals amb Glòria Canyet; Coeducació amb Marina Subirats; Violència masclista amb Beatriu Masià; Diversitat afectiva, sexual i de gènere amb Miquel Missé i Resolució pacífica de conflictes amb Paco Castón.

El programa parteix de la premissa que els veritables canvis es produeixen a l’interior de les persones i de les comunitats. No es tracta d’un programa imposat o extern, que adquireixes després d’un taller, sinó que es tracta d’una aposta per l’educació transversal, on els resultats són més bons quan major implicació hi ha de la comunitat educativa.

 

Major incidència entre l’alumnat de primària

Els resultats de la prova pilot mostren que en l’educació d’educació primària s’han produït efectes estadísticament significatius en l’actitud igualitària cap als sexes i en l’actitud igualitària davant la diversitat ètnica i cultural. També es manifesten canvis positius davant la diversitat sexual, afectiu sexual i de gènere, així com augmentant l’empatia vers l’altre. A més, es produeix un augment en la percepció de la violència quotidiana observada i patida, especialment en la violència física, verbal, relacional i sexual.

Entre l’alumnat del cursos de secundària els canvis més significatius i positius es centren en la diversitat sexual, sobretot respecte les lesbianes, els gais i els trans. També hi ha un increment important alhora de detectar la violència quotidiana, sexual, física, verbal i cibernètica i, d’altra banda, l’abús en la parella.

La fase pilot del programa s’ha desenvolupat amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona, amb qui també es durà a terme la fase de generalització.Compartiu aquest contingut