Barcelona estrena nous eixos ciclistes al districte de les Corts : Servei de Premsa

Barcelona estrena nous eixos ciclistes al districte de les Corts

18/06/2017

L’Ajuntament de Barcelona finalitza un conjunt d’actuacions en aquest àmbit de la ciutat que faciliten els desplaçaments verticals i horitzontals dels usuaris de la bicicleta

El Govern municipal continua treballant per construir una infraestructura ciclista extensa i de qualitat, amb l’objectiu de gairebé triplicar el nombre de quilòmetres existents a l’inici de mandat

 

L’Ajuntament de Barcelona continua ampliant la xarxa ciclista de la ciutat amb l’objectiu de potenciar els desplaçaments en bici. El Govern municipal aposta per potenciar una mobilitat més sostenible i segura, d’acord amb els objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 d’incrementar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.

En aquest marc, des de la regidoria de Mobilitat s’està avançant en el desplegament de l’Estratègia de la Bicicleta sumant nous itineraris i eixos ciclistes a la ciutat. Així, aquest mes de juny s’han posat en funcionament un conjunt de trams de nous carrils bici per facilitar els moviments segurs en bicicleta al districte de les Corts.

Àmbit de Pedralbes i entorns

– Cavallers (des de l’av. Pedralbes fins al carrer Gonzàlez Tablas): Es configura com un eix transversal de la part superior del barri.
– Montevideo (des del carrer de Gaspar de Cassadó fins av. Espasa): Connecta el carril bici existent a peu del parc de l’Oreneta amb la xarxa urbana del barri de Pedralbes.
– Pg. Manuel Girona (des del carrer Jiménez Iglésias fins a av. Pedralbes): Tram que té continuïtat i forma un eix transversal amb el carrer Jordi Girona i l’av. de l’Exèrcit apropant la bicicleta a l’av. Diagonal – parc de Cervantes.
– Marquès de Mulhacén (des del carrer de Tòquio fins al carrer Bosch i Gimpera): Tram unidireccional en contra sentit per possibilitar els moviments de la bicicleta en ambdós sentits.
– Pl. Pius XII: Petit tram de connexió del carril bici de l’av. Diagonal amb el carrer de Jiménez Iglesias.

En aquesta zona també s’ha actuat reforçant la senyalització horitzontal dels carrers 30, s’han instal·lat nous punts d’ancoratge en calçada i, aprofitant una actuació de pavimentació, s’ha desdoblat el carril bici del carrer Jordi Girona, fins ara bidireccional. a dos carrils unidireccionals. Aquest conjunt d’actuacions faciliten tant els desplaçaments verticals (av. Diagonal-Ronda de Dalt) com els horitzontals, especialment la connexió entre els parcs de l’Oreneta i el Cervantes.

 

Av. del Doctor Marañón

També al districte de les Corts s’ha construït un nou carril bici des de l’av. Diagonal fins a la rotonda d’Arístides Maillol-Joan XXIII per l’av. del Doctor Marañon. El carril és bidireccional en calçada i inclou diferents solucions constructives, en part per adaptar-se a les obres de la L9 de metro que s’estan realitzant en aquest àmbit.

Aquest és el primer tram obert d’un eix ciclable muntanya – mar que en el futur unirà Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.

 Compartiu aquest contingut