Nova Línia d’Economia Digital de Barcelona Activa : Servei de Premsa

Nova Línia d’Economia Digital de Barcelona Activa

20/06/2017

La Mesura de Govern té com a objectiu impulsar l’economia digital a la ciutat, contribuir al posicionament de Barcelona com a hub d’emprenedoria digital, donar suport als projectes emprenedors de base tecnològica i fomentar el talent digital

La nova incubadora MediaTIC, adreçada a empreses d’alt impacte tecnològic, vol promoure i donar suport a la creació i creixement d’aquestes empreses per contribuir al desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball qualificats

La creació de la IT Academy o l’increment de programes formatius en l’àmbit de les TIC han de donar resposta al repte de fer arribar la revolució digital a tota la població, reduir l’escletxa digital i contribuir a la promoció del talent femení al mon científic i tecnològic

S’adjunta “Mesura de Govern Nova Línia d’Economia Digital de Barcelona Activa en el marc del Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020”

 

Barcelona vol consolidar la seva posició com a hub d’emprenedoria digital i per això Barcelona Activa ha dissenyat un seguit de serveis i programes per contribuir al desenvolupament de l’economia tecnològica i l’ecosistema digital per tal de situar Barcelona en el mapa de ciutats referents en l’àmbit tecnològic, amb l’objectiu d’afavorir la qualitat de vida i crear ocupació de qualitat.

El sector TIC té unes enormes potencialitats. Supera els 51.000 treballadors i compta per primera vegada amb més de 2.500 empreses amb assalariats a la ciutat. Una mostra del dinamisme d’aquest sector ha estat l’increment d’11.000 llocs de treball entre 2011 i 2016, el que representa un augment (+29,5%) més de 3 vegades superior a l’experimentat pel conjunt de sectors a Barcelona (+6,4%). Pel que fa a l’estabilitat en el lloc de treball, la meitat dels contractes signats al sector TIC de Barcelona el 2016 és de caràcter indefinit, percentatge gairebé quatre vegades superior al pes global de la contractació indefinida a la ciutat (13,8%).

La mesura de Govern Nova línia d’economia digital, que es presenta a la comissió d’Economia i Hisenda, té com a objectius impulsar l’economia digital, contribuir al posicionament de Barcelona com a hub d’emprenedoria digital, donar suport als projectes emprenedors de base tecnològica, fomentar el talent digital, contribuir a la promoció del talent femení al mon científic i tecnològic i reduir l’escletxa digital.

Per a fer-ho, aquesta Nova línia d’Economia digital preveu sumar serveis i programes a la cartera de Barcelona Activa i crear nous projecte ad-hoc que contribueixin a reforçar el teixit d’empreses innovadores i tecnològicament avançades. Es tracta, així mateix, de mesures incloses en el Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020 que, precisament, busca diversificar l’economia digital a la ciutat i donar resposta al repte de fer arribar la revolució digital a tota la població.

Com a mesura destacada, Barcelona Activa ha creat la nova Incubadora MediaTIC, adreçada a empreses d’alt impacte tecnològic, que vol promoure i donar suport a la creació i creixement d’empreses d’alt impacte tecnològic, que contribueixin al desenvolupament econòmic i a la generació de llocs de treball qualificats.

Les empreses allotjades tindran al seu abast un conjunt d’avantatges i serveis d’alt valor afegit per al seu creixement. Aquests avantatges aniran lligats principalment a l’accés a un espai físic per al desenvolupament de l’activitat empresarial, serveis d’acompanyament i assessorament empresarial i connexions amb l’ecosistema.

Aquest projecte permet donar cobertura a projectes innovadors desenvolupats a la ciutat i a la vegada afavorir la internacionalització d’aquest ecosistema innovador, gràcies a l’intercanvi previst amb startups tecnològiques d’altres ciutats del món, com París o Nova York, amb qui ja s’ha signat aliances estratègiques.

 

Mesures formatives per reduir l’escletxa digital

El Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020 té entre els seus objectius apoderar la ciutadania mitjançant la capacitació digital. Per això es preveuen un seguit d’accions per combatre l’escletxa digital:

– Nova oferta de Capacitació tecnològica al “ Cibernàrium”.

Consisteix en un programa de 150 activitats diferents de curta durada (entre 3 i 12 hores) que es repeteixen en diferents dies i hores i que s’actualitza trimestralment. Les formacions s’articulen en activitats per Àrees Temàtiques (competències i eines transversals) i per Sectors (tracks verticals com mobilitat, educació, seguretat o comerç entre d’altres).

– Nous Programes Formatius “Estiu TIC”

S’ampliarà i actualitzarà l’oferta de formacions tecnològiques especialitzades durant el mes de juliol, que complementen l’oferta estable de Cibernàrium. Els cursos, de 16 hores, tenen una durada superior i s’articulen en 3 blocs temàtics: Dades, tecnologia i aplicacions, Màrqueting i Comunicació 2.0 i TIC i Educació. L’oferta es dimensiona per a donar servei a 250 persones en cada edició.

– Nous Programes de reducció de l’escletxa digital i de gènere al Territori

– Noves Antenes Cibernàrium: Ampliació de la xarxa d’Antenes amb nous continguts i noves localitzacions, com per exemple la biblioteca de Les Corts, amb l’objectiu de propagar i transmetre coneixements tecnològics a nous col•lectius i amb més abast territorial.

– Nou Programa de reducció de l’escletxa digital al territori: Es dissenyarà i posarà en marxa un nou projecte d’alfabetització adaptat a col•lectius específics, amb continguts adients i atenent a les realitats socioeconòmiques de cada districte de la ciutat.

 

IT Academy

Aquest nou projecte neix per cobrir un buit en la oferta de formació i contribuir a crear perfils que les empreses han detectat com a necessaris. El sector de la formació actualment no cobreix aquestes necessitats perquè no hi ha línies d’educació reglada i perquè l’oferta de formació del mercat no respon a la especialització necessària (Big Data, per exemple).

La IT Academy s’adreça a professionals amb interès en ampliar els seus coneixements sobre tecnologia o reorientar la seva carrera professional cap al sector TIC, i empreses que tinguin detectades necessitats concretes de perfils especialitzats.

 

Mesura de Govern Nova Línia d’Economia Digital de Barcelona Activa en el marc del Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020Compartiu aquest contingut