El Pla de desenvolupament econòmic de Sant Andreu prioritza la reactivació del polígon industrial del Bon Pastor : Servei de Premsa

El Pla de desenvolupament econòmic de Sant Andreu prioritza la reactivació del polígon industrial del Bon Pastor

05/07/2017

Es tracta del full de ruta pel període 2017-2021 que preveu 42 mesures per a l’activació econòmica del districte i està dotat amb un pressupost mínim inicial d’1,5 milions d’euros a l’any

Es posaran en marxa programes per millorar la competitivitat del teixit industrial, s’activaran accions de formació sobre mesures de sostenibilitat dels processos de producció i consum energètic i es fomentarà també la incorporació de dones a aquests àmbits

Es reforça l’oferta de serveis d’ocupació amb dispositius especials de millora de l’ocupabilitat als barris més afectats per l’atur i es crea un punt d’inserció laboral per a joves amb problemàtiques de salut mental

És el tercer Pla aprovat en aquest mandat i respon a la nova estratègia de Barcelona Activa d’impulsar actuacions en clau de proximitat i en coordinació amb els actors del territori

El primer Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 2017-2021 prioritza intervencions per dinamitzar el polígon industrial del Bon Pastor, que ocupa la meitat (49%) de l’espai productiu del districte i és un pol d’activitat econòmica dins de la ciutat amb 558 empreses que ocupen en total 770 establiments actius.

El Pla, que està dotat amb un pressupost inicial mínim d’1,5 milions d’euros, recull 42 mesures que se centren, principalment, en la lluita contra l’atur i la precarietat laboral; les desigualtats socials i econòmiques entre els set barris del districte; la pèrdua del comerç de proximitat, l’estancament del polígon industrial i l’impuls de l’economia social i solidaria.

 

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat “l’aposta del Govern per la reactivació del polígon del Bon Pastor i per la reindustrialització a la ciutat”. “Serà una indústria que no serà la de les xemeneies sinó adaptada a les necessitats actuals i a la nova economia digital, l’economia circular i la transició energètica”, ha destacat, abans de subratllar la necessitat de relligar aquesta aposta amb el territori i amb la generació d’ocupació de qualitat.

La regidora del districte de Sant Andreu, Carmen Andrés, ha destacat altres iniciatives destacades en el Pla del districte que “ té moltes potencialitats”. Inciative svinculades al comerç de proximitat i iniciatives per aixecar persianes a locals buits, i fer el comerç més amigable per a la gent gran, les 290 iniciatives d’economia social i solidària que generen ocupació de qualitat al districte, el projecte de coworking que hi ha en marxa a Baró de Viver, el Centre Ocupacional del Pont del Dragó adreçat a persones amb discapacitats intel·lectuals o el centre d’atenció mental de l’espai Garcilaso, adreçat a la inserció laboral de joves amb trastorns mentals”..

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu és el tercer Pla dels sis que s’impulsaran des de Barcelona Activa en districtes que es consideren prioritaris, tenint en compte els indicadors socioeconòmics de cada territori. Abans de finals d’any, es presentaran els tres restants que ara estan en procés d’elaboració participativa. Aquest model respon a la nova política de desenvolupament econòmic de proximitat de Barcelona Activa, que desplegarà personal als barris per impulsar la transformació i l’enfortiment de la zona.

Es tracta del full de ruta a cinc anys vista, liderat des de l’agència municipal, que integra el conjunt d’actuacions que impulsen els diferents operadors i entitats del territori i que es converteix en una estratègia consensuada i compartida per acompanyar, en clau de proximitat, el desenvolupament local i econòmic.

 

Dinamització industrial del polígon del Bon Pastor

El polígon del Bon Pastor, que ha patit el procés de terciarització i cada cop acull més negocis orientats al sector serveis que no pas de base industrial, segueix sent una dels motors econòmics del districte. Les tendències actuals de producció i el retorn a emplaçaments urbans de les empreses industrials, deixen al polígon en una situació favorable per reconduir l’estancament i atraure noves iniciatives basades en models innovadors. És doncs, una zona on promoure la nova indústria i plantejar projectes adaptats a l’economia verda i circular.

Barcelona Activa, en el marc del Pla de Barris de Bon Pastor-Baró de Viver, disposarà d’un pressupost de 700.000 euros fins a 2020 per coordinar les actuacions de reactivació del polígon, un dels motors econòmics del districte. Està previst incorporar la figura d’un/a dinamitzador/a industrial que treballarà per millorar la competitivitat del teixit empresarial.

Les empreses del polígon tindran al seu abast la cartera de programes i serveis de l’Oficina d’Atenció a les Empreses que s’adaptaran a les característiques i necessitats de la indústria. ( accés a finançament, cerca de talent, assessorament plans de gènere, suport internacionalització). A més, també es buscaran canals per facilitar la connexió amb l’oferta formativa i d’espais del Parc Tecnològic de Barcelona Activa que disposarà de recursos pel prototipatge industrial.

– Programes d’economia verda i circular
L’economia circular es perfila com un dels sectors de més futur en les economies més avançades. En aquest sentit, és important sensibilitzar i formar a les empreses sobre les mesures que es poden aplicar per fer més sostenibles els processos de producció, transport i consum energètic, entre d’altres. Es preveu posar en marxa dos programes per facilitar aquesta transició: un d’auditoria i eficiència energètica i un altre de foment de l’economia circular i simbiosi industrial.

– Cooperació empresarial
Les dinàmiques empresarials d’un model exclusivament competitiu són menys eficients, sobretot, per a les micro i petites empreses. S’abordarà des de dues vessants: d’una banda, es crearan espais de networking i connexió entre les empreses del propi polígon, però també amb altres de la ciutat, centres de recerca i agents rellevants del sector. I, d’altra banda, es reforçarà l’actuació de l’Associació d’Empreses del polígon.

– Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat
Actualment, el 28% dels locals estan buits, per aquest motiu, està previst impulsar mesures per millorar la visibilitat i notorietat del polígon i de les zones properes, així com intensificar els serveis a empreses o projectes d’inversió que tinguin interès en aquest espai industrial. A banda d’accions de màrqueting online, de geolocalització i d’eines de detecció de locals buits, també es posaran en marxa altres projectes de dinamització, com per exemple, destinar una nau per a que les entitats del districte puguin emmagatzemar, compartir o reutilitzar materials i recursos.

– Promoció de la incorporació de dones a les empreses del polígon
La igualtat de gènere és una prioritat transversal en diferents polítiques municipals. En aquest cas, s’afavorirà la incorporació de dones a ocupacions pròpies o requerides per les empreses localitzades al polígon.

 

L’ocupació de qualitat, una prioritat de ciutat

Sant Andreu és el tercer districte de la ciutat amb major incidència de l’atur. Es va tancar el mes d’abril amb 7.719 persones registrades a les oficines del SOC, el que representa el 10,1% del total del conjunt de la ciutat.

Segons la distribució per barris, el pes de l’atur a la Trinitat Vella (13%) duplica gairebé la mitjana de Barcelona (7,3%). I, pel que fa als col·lectius d’especial atenció, més de la meitat de les persones aturades del districte són majors de 45 anys i una de cada quatre (42%) porten més d’un any fora del mercat laboral. A més, l’atur femení a Sant Andreu és del 56,3%.

Un dels principals objectius del Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Sant Andreu és fomentar l’ocupació de qualitat, especialment entre els col·lectius en situació de vulnerabilitat, com ara persones en situació d’atur de llarga durada, majors de 45 anys amb baix nivell formatiu, joves i, de manera transversal, en les dones.

En aquest sentit, Barcelona Activa compta amb dos dispositius del programa Treball als Barris ubicats a Trinitat Vella i Bon Pastor-Baró de Viver, dos dels barris amb major incidència de l’atur al districte. Es tracta d’espais amb una oferta integral per a la millora ocupacional: orientació professional, formació ocupacional i acompanyament a la recerca de feina.

A més, tenint en compte que la formació és un factor clau per a la inserció laboral, es duran a terme accions de millora professional impulsades per entitats del propi territori i que tinguin impacte en la comunitat, també es programaran cursos en competències transversals, accions de capacitació tecnològica i formació ocupacional.

Una altra de les apostes per reforçar l’oferta de serveis per a l’ocupació al districte és l’apertura d’un nou punt d’inserció laboral, coordinat per Barcelona Activa, per a joves amb problemes de salut mental i/o patiment psicològic. S’ha habilitat a l’Espai Jove Garcilaso i es preveu atendre 50 i 65 persones d’entre 16 i 35 anys durant el proper any.

 

Promoure el comerç de proximitat

El comerç de proximitat és un actor clau del dinamisme econòmic i social dels barris. El PDE preveu mesures per enfortir la seva visibilitat, millorar la competitivitat, fomentar l’emprenedoria i impulsar l’associacionisme.

Tenint en compte que els hàbits de consum han canviat i que, cada vegada més, es fan compres per Internet, a través del programa “Obert al Futur” es milloraran les habilitats tecnològiques dels comerciants i es dinamitzarà la presència de les botigues a la xarxa. A més, s’intensificarà el servei de transmissió empresarial de Barcelona Activa per afavorir la continuïtat dels comerços, per exemple, quan els propietaris es jubilin.

Així mateix, es posaran en marxa noves actuacions d’assessorament a comerciants per millorar l’eficiència energètica, la supressió de barreres arquitectòniques o la compra mancomunada de productes, serveis o subministres.

 

Document relacionatCompartiu aquest contingut