El Districte de Sant Martí rehabilitarà la masia de Can Miralletes : Servei de Premsa

El Districte de Sant Martí rehabilitarà la masia de Can Miralletes

02/09/2017

Es tracta d’una edificació del segle XVIII de titularitat municipal que un cop restaurada passarà a formar part de la xarxa d’equipaments per a la infància del barri de Sant Martí, ja que acollirà una ludoteca

S’està redactant el projecte de rehabilitació per reforçar l’estructura i adequar aquesta masia a la normativa arquitectònica actual, ja que es conserva amb els requeriments constructius de l’any 1736, i als nous usos com a equipament públic

 

La masia de Can Miralletes, situada al barri de Camp de l’Arpa del Clot, al districte de Sant Martí, es rehabilitarà per acollir un equipament infantil, en concret una ludoteca. El Districte de Sant Martí ha iniciat ja els tràmits per protegir i reformar aquesta vella masia que es conserva pràcticament intacta entre els carrers Sant Antoni Maria Claret, Conca i Indústria, a l’interior dels Jardins de Can Miralletes.

Es tracta d’una edificació força singular de planta baixa i un pis, que té una superfície d’uns 290 metres quadrats i que es troba en força bon estat de conservació. Edificada segons la tipologia estructural i les tècniques constructives de l’època (del segle XVIII), amb planta pràcticament quadrada i coberta inclinada a dos aigües, aquesta casa conserva les quatre parets exteriors de pedra i també les parets interiors, així com les bigues, portes i finestres de fusta i una escala interior que accedeix a la planta primera construïda amb volta catalana.

El Districte de Sant Martí va encarregar a una consultora d’enginyeria un estudi de l’estat de conservació de l’edifici, tant pel que fa a l’estructura com la seguretat, de cara a preveure les actuacions necessàries per la recuperació de l’espai per a uns nous usos públics. En aquest estudi es detecta que si bé la masia es troba en bon estat de conservació, s’ha d’actuar sobre les jàsseres i biguetes, que presenten un cert grau de risc. A més, cal intervenir per adaptar-la als nous requeriments arquitectònics i als requisits de la normativa actual en edificis que han de tenir un ús ciutadà, ja que la masia es va construir amb els materials, les tipologies estructurals i les tècniques del segle XVIII.

L’estudi recomana intervenir per reparar algunes fissures i esquerdes que amb el temps han aparegut en algunes de les parets de la casa, actuar també per reforçar les bigues, jàsseres i biguetes, i sanejar i reparar tots aquells petits defectes que han aparegut fruit de l’envelliment de la masia.

El projecte de rehabilitació i consolidació estructural, així com d’adaptació a la normativa urbanística actual, seguint aquestes directrius que marca l’estudi arquitectònic, ja ha estat encarregat a Bimsa i es preveu que hi treballarà al llarg de tot el darrer trimestre de 2017. La previsió és poder aprovar i executar el projecte al llarg de 2018. La idea és que aquest nou espai finalment passi a incorporar-se a la xarxa d’equipaments per a infants del barri de Camp de l’Arpa del Clot, tot transformant-lo en una ludoteca.

Paral•lelament a la tramitació del projecte de reforma i recuperació de la masia, el Districte de Sant Martí impulsarà la incorporació d’aquesta masia al Catàleg de Patrimoni de Sant Martí, donada la singularitat de l’espai.Compartiu aquest contingut