Barcelona inicia la fase d’inventari i catalogació dels objectes i documents recollits als espais memorials de la Rambla : Servei de Premsa

Barcelona inicia la fase d’inventari i catalogació dels objectes i documents recollits als espais memorials de la Rambla

13/09/2017

El Museu d’Història de Barcelona MUHBA i l’Arxiu Municipal de Barcelona han començat una primera fase de documentació i tractament dels objectes i documents que els ciutadans van dipositar en forma d’ofrenes

S’ha fet una primera estimació del material recollit: 5.000 objectes i 27 capses de documents escrits, que ara seran tractats i documentats

L’objectiu final és configurar una memòria integral de la resposta ciutadana als atemptats del 17 d’agost del 2017 amb l’objectiu final de posar-la a disposició dels ciutadans a través de plataformes digitals

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Museu d’Història de Barcelona MUHBA i l’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) han iniciat la tasca de tractament i documentació dels objectes i documents dipositats espontàniament com a ofrenes per la ciutadania a la Rambla arran de l’atemptat del 17 d’agost en homenatge a les víctimes.

Aquest treball d’inventari i catalogació dels elements recollits la nit de la nit del 28 al 29 d’agost,
té com a objectiu final poder donar una unitat a aquest fons, que sigui consultable a través de plataformes digitals, i que permeti explicar a futures generacions, a través dels elements i ofrenes recollides, el sentiment i accions de solidaritat que es va generar a la ciutat com a resposta a l’atac terrorista. Una tasca que es farà mantenint contacte amb d’altres ciutats que també han volgut donar un tractament memorial a la resposta ciutadana als atemptats, com París o Manchester.

 

Inventari dels objectes per part del MUHBA

El protocol de treball i tractament dels objectes del MUHBA preveu en una primera fase fer un inventari i catalogació dels objectes recollits, tenint en compte el seu punt exacte de procedència, dels 150 punts memorials que finalment s’han identificat (punts relacionats amb víctimes, punts en llocs significatius, punts espontanis, etc.) i que van anar evolucionant i creixent. Posteriorment a aquesta catalogació, hi haurà una fase d’anàlisi i avaluació de tota la informació recollida (constituint una unitat) per tal de que pugui ser participada i estudiada.

El Centre de Col·leccions del MUHBA ha rebut 155 capses amb elements com ara dibuixos, peluixos, joguines, objectes personals. Una primera estimació situa en 5.000 el nombre aproximat d’objectes recollits amb un volum aproximat de 11,52 metres cúbics.

Un primer mostreig dels objectes recollits (realitzat en 2 caixes), revela que els peluixos son la tipologia d’objectes més abundant, un 75% del total, seguit per joguines, objectes personals, camises, banderes, dibuixos, etc.

Pel tractament d’aquests objectes al Museu d’Història de Barcelona es procedeix al desembalatge dels elements recollits, identificats segons el punt d’on provenen, inventariar-los i fotografiar-los. Els objectes s’identificaran mitjançant etiquetes on constarà el seu codi de referència i els seus detalls més rellevants o singulars (idioma, dedicatòries) i sen farà una catalogació, valorant el seu estat de conservació i analitzant quins dels objectes en mal estat requereixen tractaments preventius.

Els objectes directament relacionats o dedicats a les víctimes o les seves famílies rebran un tractament diferenciat.

 

Tractament dels documents per part de l’Arxiu Municipal de Barcelona

Pel que fa als documents, l’Arxiu Municipal de Barcelona ha rebut un total de 27 capses amb documents escrits en diferents llengües i suports, que han estat dipositats per a la seva custòdia a l’Arxiu Contemporani de Barcelona, un dels arxius que formen l’AMB. Les actuacions previstes passen prioritàriament per un estudi de conservació preventiu i una neteja i consolidació dels documents.

El tractament de conservació preventiva tindrà com a objectiu la recuperació de tota o del màxim nombre de documentació en mal estat. La majoria dels documents sofreixen deteriorament i patologies típiques d’haver estat exposats en un espai exterior, com són la brutícia, fongs, les taques d’humitat, les tintes esvaïdes, el viratge de color tant en tints com en el suport. A causa de l’exposició i convivència amb ciris i espelmes, en la majoria dels casos els suports mostren taques o han absorbit parafina, mostren cremades i problemàtiques vinculades. També s’ha detectat altres patologies que han sofert els documents arran de la manipulació: estrips, arrugues, plecs, etc. S’ha trobat documentació diversa amb una gran heterogeneïtat de suports com paper, cartolina, cartró, plàstics, estampes i suports reutilitzats arran del seu caràcter de producció improvisada.

Aquest primer tractament de neteja i eliminació d’elements contaminants, com la parafina o la brutícia enganxada, anirà seguit de l’aplanament dels documents i el seu condicionament en sobres i carpetes. Posteriorment s’efectuarà la catalogació i digitalització dels documents.

També es digitalitzaran els llibres de condolences en suport paper i es preservarà el llibre de condolences electrònic.

L’objectiu final de tot aquest treball per part de tècnics, historiadors i arxivers municipals, que s’allargarà mesos, és aconseguir que aquest material sigui accessible i consultable per part de la ciutadania. L’objectiu és fer-lo accessible a traves de les plataformes digitals de l’Ajuntament de Barcelona i que, amb una visió de conjunt, arribin a configurar una memòria integral de la resposta ciutadana als atemptats del 17 d’agost del 2017.

És a dir, no es documentaran objectes com a peces independents, amb valor propi i singular, sinó com a fragments expressius d’una acció de dol comunitari. La seva catalogació no ha de consistir en una mera descripció objectiva dels objectes per temàtiques o materials si no que ha de ser capaç de “documentar” la forta càrrega emotiva i de sentiments que contenen i no oblidar que tot això forma part d’un procés de dol en múltiples formats.

Per tant, l’Ajuntament de Barcelona, treballarà amb l’horitzó d’incorporar en un mateix repositori aquest material, la documentació fotogràfica i videogràfica realitzada amb la mateixa finalitat documental o les mostres de dol expressades en els llibres de condolences (físic i electrònic).

Una base objectual i documental unitària, rica en continguts i accessible amb facilitat és la base imprescindible per a poder facilitar tota mena d’estudis posteriors, garantir la preservació de la memòria de la reacció ciutadana als atemptats de cara a les generacions futures i, sobretot, donar una resposta institucional a l’alçada de la resposta ciutadana.

 

Un treball singular i únic que es fa amb contacte amb d’altres ciutats europees

Per a dur a terme totes aquestes tasques d’inventari i catalogació es procura tenir en compte i incorporar l’experiència viscuda per altres ciutats que han viscut processos de dol semblants (París, Madrid, i Manchester, per exemple) amb qui s’ha establert un contacte fluid.

Així mateix, donada la singularitat dels fets viscuts, és de destacar que s’han rebut diversos oferiments de col·laboració voluntària en les tasques d’inventari i catalogació dels objectes que estan efectuant el Museu i l’Arxiu.

Espelmes commemoratives del 17A amb finalitats socials i tancament de l’espai memorial coincidint amb l’inici de les festes de la Mercè

Des de la retirada dels punts memorials espontanis, es manté un únic espai memorial perquè els ciutadans puguin dipositar ofrenes a l’inici de la Rambla, al costat de plaça de Catalunya, just al darrera de la boca de l’estació de metro. Aquest espai seguirà actiu fins a l’inici de les festes de la Mercè, patrona de la ciutat. Les ofrenes que s’hi ha anat dipositant els darrers dies progressivament es traslladen als arxius per seguir el mateix tractament.

Pel que fa a les espelmes recollides, més de 30.000 litres en total, una entitat s’encarregarà de coordinar l’ús de la parafina, que en part manipularà l’entitat La Llavor, que acull persones sense llar i familiars de malalts de la Vall d’Hebron de fora de Barcelona. També hi col·laboraran dones de centres penitenciaris. La idea és dissenyar un model d’espelma especial per a aquesta commemoració i vendre-les explicant que seran 100% reciclades de la Rambla i que els diners recollits serviran per a donar feina a persones sense llar i dones de presons.

 

Nota en format PDFCompartiu aquest contingut