El Plenari aprova la modificació puntual de quatre taxes de les Ordenances Fiscals vigents

print

El Plenari dóna llum verda a dues mesures mediambientals: la taxa per regular el preu de l’aparcament en episodis de contaminació i l’impost per bonificar els vehicles menys contaminants

Barcelona es converteix en el primer municipi que integra la taxa del clavegueram a la llei de pobresa energètica

La reducció dels topalls que s’apliquen en el rebut de l’IBI comercial busca afavorir el comerç de proximitat

 

 

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament, per acord de la majoria de grups municipals, una modificació puntual de les Ordenances Fiscals (OOFF) vigents per incorporar millores tècniques que permetin adequar-les a la realitat actual. Les novetats que s’han introduït a les Ordenances vigents des del 2016 van adreçades a impulsar la fiscalitat ambiental amb noves bonificacions, mesures de lluita contra la contaminació, així com per afavorir el comerç de proximitat i per preservar el dret als subministraments bàsics de les famílies en risc de vulnerabilitat social.

L’aprovació dels canvis en aquestes quatre taxes concretes de les OOFF arriba després que s’hagin resolt les al•legacions presentades a aquestes mesures i s’hagin estimat les quatre al•legacions del PDECat, que demanava informació i altres tres presentades pel PP en la mateixa línia. D’altra banda, s’han desestimat altres quatre esmenes del PP i quatre més de la CUP que plantejaven propostes de reforma fiscal que anaven molt més enllà d’aquestes modificacions puntuals, a banda de dues esmenes d’Agbar desestimades per raons tècniques. El debat durant la tardor d’una nova proposta d’Ordenances Fiscals pot ser el moment per plantejar o introduir canvis i mesures de més envergadura.

Les quatre taxes que s’han modificat i han quedat aprovades són les següents:

• Impost sobre Béns Immobles: Reducció en els topalls del comerç

S’ha aprovat la reducció dels topalls del comerç en el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). En concret, s’han reduït els topalls al comerç al 7% (valor cadastral fins 60.000€) i al 14% (valor cadastral >60.000€). Fins ara s’aplicaven els topalls generals d’altres usos del 10% i el 20%, respectivament.

Impacte de la mesura: 335.000 euros.

La mesura s’ha aprovat amb els vots favorables del grups que conformen el Govern Municipal, ERC, C’s i el regidor no adscrit; les abstencions del Grup Municipal Demòcrata i el PP, i el vot contrari de la CUP.

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Bonificacions en IVTM pels vehicles menys contaminants

S’ha aprovat la modificació de l’impost de vehicles per adaptar les bonificacions actuals a les etiquetes ambientals que ha creat la DGT, mantenint els mateixos graus de bonificació que fins ara. En concret, s’adapten les bonificacions per a vehicles poc contaminants al sistema d’etiquetatge ambiental de la DGT:
– Bonificació del 75%: Vehicles Zero emissions o ECO
– Bonificació del 25%: Vehicles tipus C, o amb benzina o bioetanol i amb emissions fins a 120gr/Km de CO2
La mesura no té impacte pressupostari.

La mesura s’ha aprovat per unanimitat amb els vots favorables de tots els Grups Municipals.

• Taxes de clavegueram: exempció per a famílies vulnerables

Pel que fa al clavegueram, s’ha creat una exempció de la taxa en favor de les persones que es troben en situació de pobresa energètica, a la vegada que es condonarà el deute en el cas d’aquelles famílies que l’hagin contret. El rebut mitjà anual de cada punt de subministrament és de 12,79 euros.

La modificació de la taxa del clavegueram respon a l’esperit de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i s’aplicarà als titulars beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes domiciliàries d’aigua que es trobin en situació d’exclusió residencial o bé en situació de vulnerabilitat apreciada pels Serveis Socials municipals. Amb aquesta aporvació, Barcelona es converteix en el primer municipi de Catalunya que integra aquesta taxa en la llei de pobresa energètica.

Impacte de la mesura: 100.000 euros.

La mesura s’ha aprovat per unanimitat amb els vots favorables de tots els Grups Municipals.

• Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública en episodis de contaminació

En relació a la taxa per estacionament en la via pública, s’ha decidit la introducció d’un recàrrec per a aquells dies en els que es declari un episodi de contaminació atmosfèrica. Per a aquests episodis, que tenen lloc un màxim de 2 o 3 vegades l’any, es proposa un increment de la tarifa de l’Àrea Blava i l’Àrea Verda (per a no residents) de 2 euros/hora, excepte en els vehicles ECO i Zero emissions.

Aquesta és una mesura treballada i discutida a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire a Barcelona, en la que hi ha representació de tots els Grups Municipals. El pla de mesures, fruit d’aquesta taula, es va portar al Plenari de l’Ajuntament del mes de novembre. A més a més, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el passat 31 de gener el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica en el que es va comprometre a regular l’aparcament de manera específica en episodis de contaminació.

La Generalitat de Catalunya va convocar el 6 de març una taula interinstitucional on es va signar un compromís conjunt pels 40 municipis de la conurbació de Barcelona i municipis de l’entorn, en el qual s’inclou entre d’altres tarifar l’aparcament municipal de zones blaves i verdes en funció del potencial contaminador dels vehicles. S’aplicaran bonificacions als vehicles de més baixes emissions i es recomana penalitzar els de majors emissions de contaminants urbans (NO2 i partícules).

Impacte de la mesura: 160.000 euros.

La mesura s’ha aprovat amb els vots favorables del grups que conformen el Govern Municipal, ERC, CUP i el regidor no adscrit; l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, i el vots contraris de C’s i PP.