L’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució millor valorada, i amb un 6,4 obté la millor nota de la sèrie històrica : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució millor valorada, i amb un 6,4 obté la millor nota de la sèrie històrica

06/11/2017

Per primera vegada, el turisme és vist com el problema més greu de Barcelona, amb gairebé el doble de mencions que fa un any

Perd pes la preocupació per l’atur i es detecta un increment de la preocupació per l’accés a l’habitatge, el preu de l’habitatge i el preu dels lloguers

La percepció de l’evolució de la ciutat millora respecte l’any passat, consolidant la tendència iniciada l’any 2014

Els ciutadans puntuen amb un 7,8 sobre 10 la satisfacció de residir a Barcelona

La principal demanda a la Generalitat i Govern de l’Estat és la millora dels aspectes polítics i en canvi, a l’Ajuntament se li demana per aspectes relacionats amb la gestió de la ciutat, com la neteja, el turisme o l’habitatge

Per primera vegada entre els Serveis municipals es pregunta pel tramvia, que és el transport que obté la millor nota (7,2), per sobre del metro, l’autobús o el Bicing

 

L’Enquesta de Serveis Municipals revela que l’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució millor valorada, obtenint la millor nota de la sèrie històrica: un 6,4. També continua millorant la valoració de la gestió municipal i de l’ús que fa l’Ajuntament dels diners dels ciutadans.

L’enquesta és un dels principals treballs que realitza l’Ajuntament per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre les institucions i els serveis municipals. Consisteix en 6.000 enquestes presencials a la llar, en aquest cas fetes entre el 4 d’abril i el 27 de juny, abans dels atemptats del 17 d’agost.

La percepció de l’evolució de la ciutat en el darrer any és clarament positiva, donat que continua havent-hi més entrevistats que pensen que ha millorat en el darrer any (37,1%) que no pas que opinin que ha passat el contrari (30,1%). Així mateix, es manté estable la percepció que es té del futur proper. La satisfacció de residir a Barcelona continua sent molt positiva, i obté una nota de 7,8 sobre 10.

 

El turisme és vist com el problema més greu de la ciutat

Pel que fa als principals problemes de la ciutat es consolida una tendència de canvi que venia observant-se en els darrers tres anys i que també s’ha fet evident en els darrers baròmetres municipals. L’atur i les condicions laborals només es continuen percebent com a problema més important quan es demana per la situació personal.

A nivell de la ciutat de Barcelona el turisme és vist en aquests moments com el problema més greu, i gairebé es duplica respecte a l’any passat el percentatge de persones que l’esmenten. Les mencions al turisme passen del 8,1% del 2016 al 15,6% enguany. Com a contrapunt, cal dir que només el 3% identifiquen el turisme com a problema personal més greu.

A continuació se situen l’atur i les condicions laborals (8,6%), la circulació i el trànsit (7,3%). La quarta posició l’ocupa l’accés a l’habitatge que amb un 6,7% de les mencions recupera valors previs a la crisi econòmica i desplaça aspectes més directament relacionats amb la gestió municipal, com la inseguretat, la neteja i el transport públic.

Pel que fa a l’increment de la preocupació per l’accés a l’habitatge, el que més esmenten els ciutadans i ciutadanes és fonamentalment el preu de l’habitatge en general i l’augment dels preus dels lloguers per igual. En aquest cas, es reprodueix la mateixa pujada de l’any 2002 al 2003, just abans de que comencés a incrementar de manera escalada en els anys previs a l’esclat de la bombolla immobiliària.

Als àmbits autonòmic i estatal es percep un increment de mencions a temes polítics (l’encaix de Catalunya amb Espanya i la corrupció i el frau, respectivament), consolidant el que ja passava al 2016.

 

L’Ajuntament es manté com la institució millor valorada

Pel que fa a les institucions, l’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució millor valorada, obtenint la millor nota des de que es va començar a fer aquesta pregunta, l’any 1998: un 6,4, millorant una dècima la valoració mitjana obtinguda al 2016. Els barcelonins i barcelonines que aproven la gestió municipal és similar al de l’any passat, un 84,6%.

També continua millorant l’avaluació que els barcelonins i barcelonines fan de com inverteix l’Ajuntament els recursos de què disposa, l’ús que fa dels diners dels contribuents. Es consolida una tendència iniciada al 2012 sobre la bona gestió en l’àmbit econòmic. Aquest any, es superen les valoracions positives del 2016, (43,4% davant del 41,6% de l’any passat), ampliant-se la distància respecte als que consideren que ho fa malament o molt malament (17,7 punts percentuals de diferència). Tot plegat suposa el millor valor des de que es va començar a fer aquesta pregunta, fa 28 anys.

A diferència de l’any passat, la principal demanda que fan els ciutadans i ciutadanes a les tres institucions de cara a la ciutat és molt diferent en funció de l’àmbit territorial. Així, a l’Ajuntament se li demanen sobretot un seguit de qüestions de caràcter eminentment urbà, com és la neteja, reduir el turisme i millorar la gestió que se’n fa, facilitar l’accés a l’habitatge o la millora d’equipaments i serveis. En canvi, millorar els aspectes polítics es manté com la primera demanda que es fa tant a la Generalitat (12,6%) com al Govern Espanyol (20,4%).

 

Millora la percepció dels serveis municipals

En relació als 25 serveis municipals consultats, es manté la valoració positiva que se’n fa des del 2015, donat que la gran majoria millora o es manté. Enguany s’ha optat per incloure a la llista de serveis valorats els TRAM (tramvia) i treure’n les aplicacions per a mòbils de l’Ajuntament, perquè han perdut molta rellevància respecte a altres dispositius de comunicació.

Per tant, dels vint-i-quatre serveis comparables amb l’any passat, tretze obtenen una valoració mitjana més alta que l’any passat, set es mantenen i quatre empitjoren. Les biblioteques públiques, amb un 7,9 és el servei més ben valorat mentre que només dos serveis, el soroll i la circulació reben una valoració d’entre cinc i sis punts.

Pel que fa a la valoració del Tramvia, servei pel qual es pregunta per primera vegada, el TRAM és el transport que obté la millor nota (7,2), per sobre del metro (7,1), l’autobús (7,0) o el Bicing (6,2). I, com passa en gairebé tots els serveis avaluats, Les valoracions atorgades pels usuaris són sensiblement millors que les que donen els no usuaris . El servei de Bicing és el que presenta una diferència més gran entre usuaris (7,2) i total de la mostra (6,2), seguit pel TRAM, que és valorat per un 7,7 entre els seus usuaris i un 7,2 pel total de la mostra.

 

Documents relacionats

Resum de resultats

Evolució 1989-2017 (Taules)Compartiu aquest contingut