33 nous treballadors i treballadores s’incorporen a la plantilla de Parcs i Jardins : Servei de Premsa

33 nous treballadors i treballadores s’incorporen a la plantilla de Parcs i Jardins

09/11/2017

S’integraran a la realització de diverses tasques per tal de poder garantir un bon servei i incrementar la qualitat i la quantitat del verd i la biodiversitat a Barcelona

 

L’Ajuntament de Barcelona ha donat avui la benvinguda als 33 nous treballadors que s’incorporen a la plantilla de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins en una jornada d’acollida i de formació. Aquests nous treballadors s’incorporen a la plantilla de Parcs i Jardins en el marc del Pla de Recursos Humans que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per al mandat 2015-2019.

 

 

Aquest any es van convocar 24 places de la categoria d’auxiliars de jardineria, sent la primera oferta pública en aquesta empresa municipal des de fa nou anys. L’objectiu d’aquestes iniciatives és incrementar la plantilla estructural, aturar la disminució de la plantilla i recuperar treballadors i treballadores per tal de poder garantir un bon servei, iniciar la internalització d’algun servei com el reg i la poda, i incrementar la qualitat i la quantitat del verd i la biodiversitat a Barcelona.

La convocatòria de les 24 places d’oferta pública d’auxiliar de jardiner ha permès crear una borsa de treball amb les persones candidates que van aprovar però que no van obtenir plaça. Aquesta borsa permet la incorporació dels 33 nous treballadors i treballadores que s’incorporen a la plantilla de Parcs i Jardins.

Properament s’aprovarà l’oferta pública de 41 places de diferents categories. Per l’evolució de la plantilla en els darrers anys i pels nous encàrrecs a realitzar fruit de la implementació de les polítiques del Pla del Verd i de la Biodiversitat, és necessari incrementar el nom de treballadors per recuperar i tecnificar la plantilla perduda en exercicis anteriors.

L’abril del 2016, el Govern municipal va declarar el manteniment dels espais verds de la ciutat com a servei essencial, fet que va permetre la contractació temporal de personal en casos excepcionals per cobrir necessitats urgents i inajornables, i també la reposició del 100% de les del baixes produïdes l’any 2015, d’acord amb el que preveu la llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat.

El Govern municipal ha emprès un procés d’impuls de la gestió pública directa, i ha elaborat el Pla de Recursos Humans que l’Ajuntament de Barcelona sota criteris de recuperació de serveis externalitzats i un programa de recuperació sostenible i progressiva dels models de gestió, entre els mecanismes de promoció interna. En el cas de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, el compromís del Govern municipal és d’incrementar la plantilla en 101 efectius durant el mandat: el 2017 s’hauran incorporat 33 treballadors, el 2018, 34 i el 2019, també 34.

 

Manteniment i gestió dels espais verds de la ciutat

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona és el responsable del manteniment integral i la gestió de qualitat dels espais verds i la promoció de la biodiversitat, atenent les necessitats i demandes de la ciutat i treballant amb criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient per fer front als efectes del canvi climàtic. Per assolir aquests reptes cal enfortir la jardineria pública de Barcelona que gestiona un patrimoni natural de:

– 940 hectàrees de verd urbà
– 203.500 arbres d’alineació
– 73.500 arbres en zones forestals
– 37.000 arbres en parcs i jardins
– 4.584 jardineres
– 870 àrees de joc infantil
– 106 àrees de gossosCompartiu aquest contingut