Mercabarna aprova atorgar la gestió de l’escorxador a un operador especialitzat per garantir la seva continuïtat : Servei de Premsa

Mercabarna aprova atorgar la gestió de l’escorxador a un operador especialitzat per garantir la seva continuïtat

10/11/2017

El Consell d’Administració de Mercabarna celebrat avui ha aprovat atorgar, mitjançant concurs públic, la gestió de l’escorxador ubicat dins el polígon alimentari a un operador especialitzat. D’aquesta manera es pretén garantir la continuïtat de l’equipament i de tots els llocs de treball existents i fer-ne possible la creació de nous.

Davant les pèrdues continuades que ha tingut l’escorxador des de la seva posada en marxa l’any 1979, i la voluntat que la ciutat continuï comptant amb aquest equipament, Mercabarna pretén trobar, a través d’un concurs públic, un operador especialitzat en el sector carni capaç de rendibilitzar aquest servei.

La proposta es concreta a cedir a l’empresa guanyadora del concurs el dret de superfície per 20 anys de l’edifici de l’escorxador i les seves instal•lacions amb un dret de reversió per a Mercabarna. Així mateix, l’adjudicatari tindria l’obligació de subrogar-se en el lloc que ocupa Mercabarna als contractes de servei que té actualment en vigor, garantint d’aquesta manera la continuïtat de tots els llocs de treball de l’escorxador incloses les 60 persones de la cooperativa que desenvolupa el servei de matança.

El plec de condicions, que es farà públic la setmana vinent, estableix que el cànon a satisfer pel dret de superfície de l’edifici i les instal•lacions serà el corresponent al valor comptable actualitzat amb les últimes inversions realitzades fins a data d’avui. A més, com a la resta d’adjudicataris de Mercabarna, qui guanyi el concurs haurà de satisfer un cànon periòdic anual a pagar mensualment per la utilització del sòl.

L’edifici de l’escorxador està situat dins del recinte de Mercabarna des de 1979, procedent de l’antic escorxador de la Barcelona, que estava ubicat al Parc Joan Miró de la ciutat. Amb un volum de sacrificis anual d’unes 22.000 tones entre vedella, xai, cabrit i cavall, l’escorxador dóna servei de matança a les empreses càrnies situades al polígon alimentari i a clients externs.

La parcel•la que ocupa l’escorxador té una superfície de 27.362 m2. En aquesta parcel•la se situa l’edifici de 32.491 m2 (dels quals 19.099 m2 són en planta baixa, 2.695 m2 en entre planta i 10.697 m2 en primera planta, inclòs l’altell) i una zona edificada dedicada a la càrrega i descàrrega de mercaderies de 8.262 m2.Compartiu aquest contingut