Servei de Premsa

Arxiu, Notes de premsa

Barcelona impulsa una trentena de programes per situar els drets dels infants com un eix central de les polítiques municipals

Les 27 mesures que es posen en marxa busquen quatre objectius bàsics: ga-rantir les necessitats bàsiques de la infància; crear mecanismes ràpids i més coordinats davant situacions de risc; habilitar espais estables de participació dels infants a la vida pública; i situar l’interès superior de l’infant com a eix primordial a l’hora de gestar les polítiques públiques municipals

S’habiliten diferents programes per atendre la salut mental, emocional i afecti-va dels menors, des d’un servei d’atenció emocional als infants d’educació in-fantil, fins quatre espai d’atenció a la salut mental d’adolescents i joves, o el re-forçament dels serveis d’assessorament als joves que hi ha a cada districte

Per tal de millorar el temps i la qualitat en la resposta en els casos d’infants o adolescents en risc es millorarà el sistema d’informació dels expedients, i al 2018 s’iniciarà la prova pilot per posar en marxa una estructura especialitzada i més centralitzada per atendre millor determinats estudis de Fiscalia i per crear un protocol clar d’atenció en casos d’abús sexual o maltractament

 

Descarregar nota de premsa en format PDF


Enviar enllaç a aquesta pàgina

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.