El Pla de Barris destinarà més de 50 milions d’euros l’any 2018 per fer front a les desigualtats socials a la ciutat : Servei de Premsa

El Pla de Barris destinarà més de 50 milions d’euros l’any 2018 per fer front a les desigualtats socials a la ciutat

02/01/2018

Els 10 plans de barri, totalment operatius, actuen sobre 16 barris de la ciutat amb un total de 354 accions que impactaran en els àmbits d’educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana

L’Ajuntament destinarà al llarg del 2018 un total de 50’9 milions d’euros, 36 en inversió i 14’9 en despesa corrent, per intervenir en les zones de la ciutat amb major concentració de vulnerabilitat social.

El Pla de Barris concentra la seva acció a l’eix del Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i els barris de muntanya, i invertirà un total de 150 milions d’euros al llarg del mandat

 

Els 10 plans de barri que actuen sobre 16 barris de la ciutat es troben en l’actualitat totalment operatius. El Pla de Barris ha tingut una fase inicial al llarg del 2016 i 2017 de diagnosi, elaboració i disseny amb la participació activa i constant dels ciutadans i les entitats del territori, i del conjunt de les àrees i serveis de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona destinarà al llarg d’aquest any un total de 50’9 milions d’euros per intervenir en les zones de la ciutat amb major concentració de vulnerabilitat social i actuar en els àmbits d’educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana. D’aquests 50 milions d’euros, 36 seran per inversió i 14’9 per despesa social, i serviran per desplegar les 354 accions que conformen el Pla de Barris de la Ciutat. D’aquestes accions, 130 són de l’àmbit de Drets Socials, 76 d’educació, 45 d’activitat econòmica, i 103 d’Ecologia Urbana.

El Pla de Barris concentra la seva acció a l’eix Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i els barris de muntanya i invertirà un total de 150 milions d’euros al llarg del mandat. Els seus objectius són recuperar i impulsar l’activitat econòmica, fer front a dèficits urbanístics, establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida, apoderar el veïnat i innovar en les formes de treball de l’administració pública. El seu desplegament permetrà actuar sobre una àrea de 16,5 km2 on hi viuen 220.500 persones.

 

Documents relacionats:

Nota de premsa en format PDF

Presentació en format PDF

Nota imatges (ZIP)

Enllaç vídeo Trinitat Vella

Enllaç vídeo Pla BarrisCompartiu aquest contingut