Barcelona aposta per donar respostes col·lectives i comunitàries als reptes socials : Servei de Premsa

Barcelona aposta per donar respostes col·lectives i comunitàries als reptes socials

14/03/2018

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat el Pla Municipal d’Acció Comunitària. Aquest document vertebrarà les polítiques municipals en matèria d’acció comunitària durant els propers anys i mostra l’aposta del Govern municipal per donar respostes col·lectives i comunitàries als reptes socials als que s’ha d’enfrontar la ciutat a dia d’avui.

Una Acció Comunitària és un projecte col·lectiu construït col·lectivament. Així, apostant per aquest tipus d’acció es busca promoure respostes col·lectives a problemes col·lectius, superant els enfocaments de la intervenció social que únicament plantegen abordatges individuals o de cas. D’altra banda, es tracta d’una Acció Comunitària que es fa directament amb la gent i que, tot i que compta amb els agents associatius, no es pot limitar només als seus representants.

Aquesta intervenció comunitària ha de tenir una triple intencionalitat transformadora:

Això es pot fer tant en forma de projectes específics, com modificant les formes de fer i relacionar-se amb la resta d’actors institucionals i comunitaris dels equips i serveis municipals que passen a treballar comunitàriament de manera ordinària.

Els objectius generals d’aquest Pla Municipal d’Acció Comunitària són:

Com a objectius específics es troben:

Així, aquest Pla Municipal es vertebra en 5 línies estratègiques:

  

19 projectes d’Acció Comunitària

Actualment, des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan impulsant un total de 19 projectes que es distribueixen entre projectes d’àrees municipals i els de la Secretaria Tècnica del Pla Municipal d’Acció Comunitària (PMAC).Compartiu aquest contingut