Barcelona prepara la nova contracta de neteja i recollida de residus 2019-2027 : Servei de Premsa

Barcelona prepara la nova contracta de neteja i recollida de residus 2019-2027

16/04/2018

És l’eina més important de l’Estratègia Residu Zero que està impulsant el Govern Municipal

La proposta és més flexible i permet adaptar-se al desenvolupament progressiu de la política i legislació de reducció de residus i millora de la neteja

Es tracta d’una contracta més adaptada a les necessitats específiques de cada barri, més transparent i que facilita el seguiment ciutadà del servei

El servei de neteja i recollida de residus de l’Ajuntament de Barcelona és un dels contractes més importants del consistori, tant pel que fa a la durada com a l’import d’adjudicació. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha treballat amb molta anticipació en la definició dels aspectes tècnics de la contracta i en les millores que es poden incorporar.

La tramitació de la nova contracta de neteja començarà dimecres a la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on es debatrà la seva aprovació inicial. El pressupost de licitació és de 307 milions d’euros anuals. La nova contracta està previst que entri en vigor al novembre de 2019.

La definició de la contracta de neteja es basa en sis elements fonamentals:

El servei de neteja de l’espai públic inclou la neteja viària i de zones verdes, de platges (neteja i recollida) i de papereres (buidat, neteja i manteniment). Pel que fa a la recollida de residus, es recull la domiciliària, comercial, voluminosos i pneumàtica.

 

Principals aspectes  de la contracta de neteja i recollida de residus 2019-2017

La proposta de nova contracta, com l’actual, es divideix en 4 lots corresponents a 4 àmbits territorials. La durada de la contracta és de 8 anys. Inclou els serveis de neteja i els serveis de residus.

 

A diferència de la contracta anterior els licitadors només es podran de presentar a dos lots, per tal d’afavorir la participació de més empreses en la licitació.

Durant l’execució del contracte, cada licitador només podrà ser adjudicatari d’un lot.

 

Neteja:

 

Residus:

D’entrada es manté el model de recollida de residus en cinc fraccions: rebuig i orgànica, vidre i paper i s’amplia el contenidor groc com a recipient de materials reciclables de plàstic i metalls (més enllà dels envasos) per simplificar i incrementar la recollida selectiva.

En la nova contracta es preveu eliminar el sistema de pagament als proveïdors amb unes bandes de recollida i s’opta per un sistema de pagament que ajudi a millorar els objectius: més recollida selectiva amb menors contenidors de resta.

 

Més transparència i millora del  control dels serveis

La nova contracta preveu més mesures de control dels serveis:

 

I més mecanismes de transparència:

 

Clàusules socials i ambientals:

La nova contracta aplicarà la guia de contracta pública municipal:

Pel que fa a aspectes de sostenibilitat es reforçarà i s’ampliaran els recursos utilitzats per la millora de la qualitat ambiental de la ciutat, com per exemple, la reducció de les emissions dels vehicles de la flota i les emissions sonores.

 

Descarregar document de treballCompartiu aquest contingut