Calendari de les comissions del Plenari del Consell Municipal : Servei de Premsa

Calendari de les comissions del Plenari del Consell Municipal

16/04/2018

Els dies 17 i 18 d’abril de 2018 tenen lloc les reunions de les Comissions de Plenari, prèvies a la celebració del Plenari del Consell Municipal.

 

Dimarts 17/04

9.30
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Ordre del dia | Retransmissió

16.30
Comissió d’Economia i Hisenda
Ordre del dia | Retransmissió

 

Dimecres 18/04

10.00
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
Ordre del dia | Retransmissió

16.30
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Ordre del dia | Retransmissió



Compartiu aquest contingut