El Programa Làbora es consolida amb la signatura de 2.362 nous contractes laborals a persones en situació de vulnerabilitat, un 53% més en dos anys : Servei de Premsa

El Programa Làbora es consolida amb la signatura de 2.362 nous contractes laborals a persones en situació de vulnerabilitat, un 53% més en dos anys

11/05/2018

La memòria del programa mostra una millora de tots els indicadors, amb un total de 3.773 persones que han iniciat un itinerari de millora competencial per a la recerca de feina, majoritàriament dones

L’Ajuntament de Barcelona i les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT destaquen que el Làbora cada cop té més presència, visibilitat i reconeixement a la ciutat

S’adjunten declaracions de Laia Ortiz i Albert Alberich en àudio i vídeo

El Programa Làbora ha complert el seu tercer any de vida amb una millora general de tots els seus indicadors, segons consta en la memòria de l’any 2017. Aquesta iniciativa compartida de cooperació público-social, que està impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) juntament amb Creu Roja, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), compta amb un finançament de 3,2 milions d’euros anuals, dels quals l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona aporta un 90%. Més enllà dels contractes, el Làbora està pensat per millorar la formació i la capacitació de persones en situació de vulnerabilitat amb un perfil amb especials dificultats d’accés al mercat laboral. Aquest fet dóna encara més valor a una tasca que, segons els seus impulsors, cada cop té més presència, visibilitat i reconeixement, tant en espais de l’administració com entre les entitats del tercer sector.

2015
Persones contactades: 6.685
Contractes signats: 1.537

2016
Persones contactades: 8.278
Contractes signats: 1.967

2017
Persones contactades: 9.200
Contractes signats: 2.362

Variació
Persones contactades: +37,6%
Contractes signats: +53,5%

L’any passat es va tancar amb un total de 9.200 persones contactades, que són aquelles que en algun moment van fer una demanda d’ocupació als Serveis Socials. D’entre elles, un total de 6.505 van participar en itineraris d’inserció amb acompanyament individual, i a la seva vegada entre aquestes persones destaca que el 58% són dones. De fet, les dones tenen més presència en totes les fases dels itineraris del programa, des de la derivació fins a la inserció final, passant per l’acollida, la formació, la millora competencial i la intermediació, i aquesta proporció ha augmentat lleugerament durant l’últim any. Ara bé, les dades més destacables són les que mostren que l’any passat fins a 1.893 persones (1.027 dones i 866 homes) van trobar un lloc de treball gràcies al Programa Làbora. Es tracta d’un 17,36% més respecte a l’any 2016, de la mateixa manera que també es va produir un augment proporcional similar en el nombre de contractes signats, que van incrementar-se fins als 2.362.

 

 

La diferència entre persones contractades i contractes es produeix perquè 367 persones van signar més d’un contracte, i és que malgrat que la qualitat de les ocupacions trobades pel Làbora és superior a les dades que recull el Consell Econòmic i Social de Barcelona en termes de duració dels contractes i d’ocupabilitat de persones de més de 45 anys, la realitat és que la temporalitat i la precarietat són encara ben presents al món laboral. Per sectors d’activitat, el 43,3% de les insercions es van produir en el món dels serveis a les empreses, el 13,8% en turisme i hostaleria, el 10% en serveis socials, el 7,99% en comerç i el 7,88% en la construcció, entre d’altres.

El 2017 va estar centrat metodològicament en la millora dels criteris qualitatius del programa, sobretot en allò relatiu al moment d’acollida, en considerar-se un moment crucial. De fet, un 41% de les persones contactades no estan en circumstàncies per entrar en el programa, ja sigui perquè han d’atendre familiars i/o infants, canvien de domicili, pateixen alguna malaltia, o bé finalment decau el seu interès per algun altre motiu. Sigui com sigui, no es deixa d’atendre ningú que tingui una demanda d’ocupació i totes aquestes persones són contactes per valorar l’inici de l’itinerari.

El perfil de les persones ateses al Programa Làbora es manté força similar al d’altres anys, i mostra que el 80% té més de 35 anys (el 17,5% en té més de 54 anys). Per districtes, continua destacant Nou Barris (18,09% de les atencions), seguit per Ciutat Vella (12,41%), Horta-Guinardó (12,31%), Sant Martí (11,82%) i Sants-Montjuïc (11,24%).

El Programa Làbora és una de les diverses estratègies que actualment desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Estratègia per a l’Ocupació de Barcelona 2016-2020 i el seu Pla d’Actuació per l’Ocupació anual, dissenyat per Barcelona Activa, i que aquest any 2018 comptarà amb 41,65 milions d’euros en total. En base a aquest conjunt d’activitats i programes l’any passat es van atendre en total més de 24.700 persones a la ciutat, sense incloure les persones ateses a través del Programa Làbora.

______________________________

Material relacionat: Declaracions de Laia Ortiz i Albert Alberich

> VÍDEO: Descarregar arxiu alta qualitat

> ÀUDIO: Descarregar arxiu alta qualitat

______________________________Compartiu aquest contingut