Aliança entre Ajuntament i universitats per reforçar Barcelona com a campus universitari : Servei de Premsa

Aliança entre Ajuntament i universitats per reforçar Barcelona com a campus universitari

16/05/2018

El consistori signa cinc convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya

Entre els principals objectius, promoure accions per millorar l’equitat educativa del conjunt dels barris en l’accés a l’educació superior o impulsar projectes de recerca a la ciutat

Actualment, més de 140.000 persones estudien en les universitats públiques amb seu a Barcelona, que compten amb 11.900 docents i investigadors

L’Ajuntament de Barcelona i les universitats s’alien per reforçar Barcelona com a ciutat universitària i enfortir el pes dels estudis superiors entre la població de la ciutat. Per aconseguir-ho, el consistori ha signat avui cinc convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, a través dels quals les dues parts es comprometen a treballar plegats per aconseguir els objectius del projecte “Barcelona i Universitat: un objectiu comú”:
– Posar en marxa conjuntament polítiques d’equitat i de retorn social de l’activitat universitària a la ciutat
– Desenvolupar una actuació proactiva en recerca amb la col·laboració de totes les parts
– Desenvolupar conjuntament una xarxa d’infraestructures ciutadanes i universitàries
– Incentivar la mobilitat d’estudiants, personal investigador i professorat
– Facilitar la contribució de la universitat en l’educació al llarg de tota la vida.

Barcelona està fortament relacionada amb les universitats que tenen la seva seu a la ciutat. Totes tenen una decisiva implantació a l’espai urbà, contribuint a cosir espais, a crear ciutat, des del mateixos orígens del fenomen universitari a la ciutat fa més de cinc-cents anys. Són un focus de coneixement, d’intercanvis acadèmics, culturals i personals, i un pol de creació de riquesa, no només des d’un punt de vista econòmic, sinó en el sentit més ampli de la paraula. Actualment, més de 140.000 persones estudien en les universitats públiques amb seu a Barcelona i compten amb 11.900 docents i investigadors.

L’alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcat que amb el conveni “hem volgut buscar un marc integral de treball amb les universitats per desenvolupar les polítiques de retorn social a la ciutadania. Volem ser una ciutat atractiva per al talent i que faciliti que el talent vulgui instal.lar-se a la nostra ciutat però també volem retenir el talent propi i fomentar-lo. Invertir en la ciutat és invertir en el talent de Barcelona.

Els convenis neixen amb la convicció que les relacions entre l’administració municipal, la ciutadania i les universitats han de passar d’un model reactiu a un altre proactiu, en el que l’educació universitària i la recerca treballen amb objectius socials i econòmics específics, amb la cocreació i intercanvi de coneixements, amb la compartició de recursos, infraestructures i habilitats individuals i col·lectives amb el conjunt de la societat i amb l’administració, amb criteris de col·laboració, eficàcia i eficiència, amb el bé comú com a finalitat darrera.

És en aquest marc que treballarà el Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU), creat com a òrgan estable d’interlocució directe entre l’Ajuntament i les universitats. L’objectiu és crear un espai on els diferents agents puguin trobar-se i intercanviar els seus punts de vista de manera que s’agilitzin les preses de decisions, es permeti intensificar el treball comú i es potenciï Barcelona com a ciutat universitària de referència.

En un primer moment, el CAMU treballarà en base a tres grups de treball, amb representants municipals i representants de les universitats:

– Infraestructures i Equipaments: de la ciutat a la universitat
Grup de Treball per tractar els reptes de la ciutat en la millora del dia a dia de la comunitat universitària en aspectes com l’allotjament i residències, el transport i la mobilitat, els equipaments esportius, els espais d’estudi o l’accés de la ciutadania als equipaments universitaris.

– Educació, Recerca i Ocupació: de la universitat a la ciutat
Grup de Treball per tractar la millora i ampliació de les contribucions de la universitat al conjunt de la ciutat en aspectes com l’educació permanent al llarg de la vida, el retorn social de la recerca o la millora de l’ocupabilitat i la connexió amb el món econòmic.

– Transformació social: universitat i ciutat
Grup de Treball en el qual ciutat i universitat treballarien junts pel canvi social, per la transformació de la societat en termes d’igualtat, convivència i democràcia. Així, es tractarà sobre les polítiques de promoció dels estudis universitaris en entorns desafavorits i es proposaran noves mesures per fomentar-ne l’accés, s’avaluaran els programes de voluntariat universitari, s’elaboraran propostes sobre la cultura de la pau i es treballarà com incorporar els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030 a la pràctica de les universitats.Compartiu aquest contingut