Els Centres de Serveis Socials desenvolupen un nou sistema d’informació que actuarà com a finestra única : Servei de Premsa

Els Centres de Serveis Socials desenvolupen un nou sistema d’informació que actuarà com a finestra única

23/05/2018

El sistema, batejat com a SIRIUS, és una de les 20 mesures concretes recollides en el projecte Impulsem! de reforma i actualització dels serveis socials

L’Àrea de Drets Socials ha celebrat aquest dimecres la tercera jornada tècnica de l’Impulsem! amb la participació activa de 300 professionals

La nova Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques sorgida de l’Impulsem! ja ha atès més de 300 persones per demanar la Renda Garantida de Ciutadania

Tres dels 40 Centres de Serveis Socials que hi ha a Barcelona començaran a provar el proper mes de juny un nou sistema d’informació desenvolupat a partir de la visió dels i les professionals que l’utilitzen diàriament i que neix amb l’objectiu de convertir-se en una finestra única que respongui a les necessites concretes que es deriven del treball social. El funcionament del SIRIUS, que és com s’ha batejat el nou sistema, s’avaluarà fins a finals del mes de juliol i en cas que demostri la seva efectivitat s’estendrà progressivament al conjunt de la ciutat. El SIRIUS facilita l’intercanvi d’informació entre sistemes i serveis a fi d’aconseguir una mirada global i integrada de la persona atesa, estandaritza la informació i les eines que donen suport al procés d’atenció i, en definitiva, vol aconseguir que l’obtenció de la informació i el seu ús sigui un suport a la feina dels Serveis Socials i no a la inversa.

 

 

Aquesta iniciativa és una de les 20 que contempla el projecte Impulsem! de reforma i actualització dels Serveis Socials de Barcelona, un ambiciós procés que es va posar en marxa el gener del 2016 i que ha comptat des de llavors amb la participació activa de centenars de professionals, persones usuàries dels serveis i entitats per detectar quines són les modificacions que caldria fer i fins i tot quines són les més prioritàries. L’estat de desplegament de l’Impulsem! l’ha donat a conèixer als propis professionals la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, en la tercera jornada monogràfica d’aquest tipus celebrada aquest dimecres al Recinte Fabra i Coats. Durant aquesta jornada s’ha avaluat el punt exacte en què es troben altres de les iniciatives englobades en l’Impulsem!, com per exemple la posada en marxa d’una nova Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques centrada en la gestió d’alguns programes concrets com són la concessió del Fons d’Infància 0-17, o bé el projecte de suport municipal d’inclusió B-Mincome. Aquesta nova oficina, pensada per desburocratitzar algunes de les gestions que fan els Serveis Socials ja ha atès, per exemple, més de 300 persones interessades en el procediment per obtenir la Renda Garantida de Ciutadania que concedeix la Generalitat.

L’Impulsem! és el procés de canvi i modernització més ambiciós que ha fet mai l’Ajuntament de Barcelona sobre els Serveis Socials municipals. Parteix d’un diagnòstic clar, com és que en els últims anys i fruit de la crisi econòmica ha augmentat la pressió sobre la tasca diària que fan els seus professionals. Hi ha una dada que ho acredita, com és que l’any passat van atendre prop de 81.000 persones a la ciutat, un 11% més que les 73.000 persones que va atendre l’any 2014. En paral·lel, però, també han crescut el pressupost i els recursos, com per exemple el nombre de professionals que treballen als serveis socials bàsics, que han augmentat de 597 a 699. Les línies de treball que s’han fixat tenen molt a veure amb la realitat del dia a dia d’aquests centres, i per això se centren en l’eliminació de la burocràcia i la recuperació de temps per a la intervenció social; la potenciació del treball comunitari i l’atenció grupal; una organització més senzilla i flexible; i l’enfortiment de la vinculació dels Centres de Serveis Socials amb els barris. Cadascuna d’aquestes línies de treball tenen objectius concrets, mesurables i amb un calendari de desplegament. Entre ells també estan en ple procés de posada en marxa, per exemple, els anomenats Innovem i Transferim per fomentar l’intercanvi entre professionals d’iniciatives exitoses per a la seva implantació en d’altres centres, o bé el Vine per organitzar sessions de benvinguda grupals en la qual els futurs usuaris dels Serveis Socials tinguin l’oportunitat de sentir-se acompanyats i escoltats des del primer moment.

El projecte Impulsem! també contempla com a línia estratègica el desplegaments de mesures innovadores i de millora permanent a partir del coneixement des seus propis professionals. Per aquesta raó, i partint de la petició que els mateixos Serveis Socials han fet arribar a l’àrea, durant la jornada d’aquest dimecres també s’ha abordat la necessitat d’actualitzar el protocol d’actuació dels Serveis Socials durant els processos de desnonament. Els equips d’Habitatge i Serveis Socials són conscients del fort impacte que tenen els llançaments en la vida de les famílies afectades i en el volum de càrrega de feina dels professionals que les atenen i, per aquesta raó, està analitzant de quina manera es pot donar una millor cobertura als professionals per disminuir la pressió que han de suportar durant aquestes situacions.Compartiu aquest contingut