L’Ajuntament de Barcelona té en marxa prop d’un miler de plans ocupacionals per incorporar al mercat de treball persones en atur : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona té en marxa prop d’un miler de plans ocupacionals per incorporar al mercat de treball persones en atur

29/07/2018

Els Projectes Integrals amb Contractació (antics Plans d’Ocupació) atenen les necessitats de les persones aturades de manera integral, abordant àrees com la formació i l’assessorament, amb l’objectiu que trobin feina amb contractes de mínim sis mesos i sous des de mil euros

Gestionats per Barcelona Activa, s’han dissenyat un total de 300 projectes o modalitats de plans diferenciats gràcies a la complicitat i implicació de 35 col·laboradors municipals

Els participants dels plans d’ocupació de l’any 2017 han tingut un grau d’inserció laboral del 54%, 9 punts per sobre de la xifra de l’any anterior, un augment rellevant i amb millores sobre la contractació mitjana en aquests col·lectius

Un dels projectes singulars recents ha estat l’elaboració d’un cens de pisos buits, pel qual s’han contractat, entre d’altres, dones que han patit violència de gènere

La nota inclou material audiovisual

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, té en marxa 300 projectes, amb la participació de 35 col·laboradors municipals, per garantir la contractació directa de persones amb més dificultats per trobar feina i en risc de ser exclosos del mercat laboral, especialment persones en atur de llarga durada, majors de 40 anys. Fins a la data d’avui, s’han contractat a 881 persones, i la previsió és que aquesta xifra s’acosti al miler de contractacions a finals d’any. Els recursos financers que permeten la gestió d’aquests projectes provenen tant de l’Ajuntament, des de Barcelona Activa, com de les convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Una de les característiques d’aquests plans d’ocupació és la priorització de treballs i serveis d’interès públic i social, per la qual cosa, a més, la feina reverteix en benefici de tota la ciutat i fa millorar la qualitat de vida del veïnatge. Entre d’altres, la neteja, el manteniment i la reparació de la via pública, així com el suport als programes de serveis socials, són els àmbits amb més valor afegit. Els altres sectors com el medi ambient (amb actuacions preventives contra incendis a zones naturalitzades, campanyes anti-sequera, localització i retirada de cartells i adhesius de mobiliari urbà, educació ambiental), el turisme (tasques d’informació i dinamització de punts turístics) i les tecnologies de la informació (alfabetització digital, disseny i manteniment de webs) també ofereixen llocs de treball en les categories professionals d’ajudant/a, oficial/a i tècnic/a auxiliar.

De la mateixa manera, es destaquen els projectes més emblemàtics i singulars, com ara la realització d’un cens de pisos buits amb la participació de 40 persones, principalment dones sense feina víctimes de violència de gènere, per tant, es dona suport a un col·lectiu en situació de molt alta vulnerabilitat.

Per tal d’avançar cap a un model territorial més equitatiu i sostenible, les places assignades en els Projectes Integrals amb Ocupació tenen en compte les taxes d’atur per demarcacions. En aquest sentit, els districtes amb més places són: Nou Barris amb 224 (22,5% del total); Sant Martí amb 109 (10,9%); Ciutat Vella amb 64 (6,4%) i Sant Andreu amb 55 (5,5%). Tot seguit, hi trobem: Sants-Montjuïc amb 27 (2,7%); Sant Gervasi amb 18 (1,8%); l’Eixample amb 11 (1,1%); les Corts amb 8 (0,8%); i també 8 a Horta-Guinardó (0,8%); i 7 places a Gràcia (0,7%). Les persones que accedeixen a una plaça gestionada per un districte no necessàriament viuen en aquella zona. La resta de places fins arribar al miler, es compatibilitzen des de les gerències, instituts municipals i altres entitats públiques.

 

Inserció laboral del 54%

En aquest tipus de projectes, les contractacions són de mínim de sis mesos, i en alguns casos arriben a 12 mesos, i amb salaris dignes des de 1.000 euros, com vetlla l’entitat Barcelona Activa, juntament amb un acompanyament i seguiment un cop finalitzat el període pactat. Les persones que han participat en aquests programes durant l’any 2017 han assolit un grau d’inserció laboral del 54%, 9 punts superior en relació al que es va assolir l’any anterior, una dada especialment rellevant si tenim en compte l’entorn de precarietat laboral i que durant aquest període el 40% dels contractes era de menys d’un mes de durada. Per tant, la incorporació al mercat de treball amb una millora de condicions és l’objectiu d’aquesta mesura ocupacional.

Les bones pràctiques d’aquests projectes afavoreixen que es valori l’experiència professional del pla d’ocupació mitjançant una puntuació addicional a algunes de les oposicions, com és el cas de l’Institut Municipal de Parc i Jardins, i que s’hagi encetat una coordinació amb les empreses per a incorporar a la plantilla persones que han participat en aquests plans amb una avaluació positiva. També ha permès, entre d’altres, l’accés al permís de treball de persones en situació irregular.

Els Projectes Integrals d’Ocupació (PICs) són una de les 30 mesures que conformen l’Estratègia d’Ocupació de Barcelona 2016-2020 i que apropen els serveis al territori i a les necessitats de les persones. Aquests projectes han estat la primera mesura de govern aprovada en aquest mandat en l’àmbit del desenvolupament local. Busquen millorar les competències professionals de les persones participants, de forma alineada amb les més demandades pel mercat de treball. No només suposen la contractació de persones, ja que el seu plantejament respon a una lògica integral que combina aquesta contractació amb formació, orientació i intermediació, de manera continuada al llarg del temps, fins i tot una vegada finalitzat el contracte de treball vinculat al programa. Per exemple, durant aquest any s’han realitzat més de 200 accions de formació que sumen més de 5.000 hores lectives amb capacitació de diferents competències laborals i estratègiques en la recerca de feina, i de caire professionalitzadores.

 

Col·laboradors municipals

Entre els col·laboradors municipals, hi participen, a més de Barcelona Activa: l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Àrea de Drets Socials, Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Barcelona Turisme, el Consell Econòmic i Social de Barcelona, el Consorci de Biblioteques, el Consorci d’Educació de Barcelona, el Consorci del Museu de Ciències Naturals, el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, la Direcció de Comerç, Foment de Ciutat, la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, la Gerència de Recursos, la Gerència d’Habitatge, la Gerència de Seguretat i Prevenció, la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, la Gerència de Presidència i Economia, l’Institut Barcelona Esports, l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Infància, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, l’Institut Municipal d’Hisenda, l’Institut Municipal d’Informàtica, i els 10 districtes de Barcelona.

 

Material audiovisual

Àudio (wav)

Vídeo (mp4)Compartiu aquest contingut